Education loan file status, If found any Correction or have any Suggession please contact to 022-22633351 (Abdul Aziz)
File No Name of The Applicant 1st Instalment Amount 1st Instalment Status / NEFT No Update 2nd Instalment Amount 2nd Instalment Status / NEFT No Update 3rd Instalment Amount 3rd Instalment Status / NEFT No Update 4th Instalment Amount 4th Instalment Status / NEFT No Update 5th Instalment Amount 5th Instalment Status / NEFT No Update Total Instalment Amount Scheme Remarks District
0936 ILYAS AHMAD ALI AHMAD 60000 661090 03-Mar-08 60000 097620 13-Aug-08 60000 567137 27-Aug-09 60000 455467 12-Aug-10


240000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
0915 KHAN JAVED MAJID 33900 661110 03-Mar-08 33900 97279 05-Jul-08 33900 097310 25-Aug-08

101700 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
0917 Mohd Shamshuddin Mohd Hanif 110300 660987 08-Jan-08 39700 331969 02-Sep-08
208300 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
0916 saiyyad kasim nazir 110300 660988 08-Jan-08 39700 097668 20-Aug-08
150000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. nagpur
931 FAUZIYA KAUSAR MOHAMMAD IBRAHIM 43500 661498 07-Mar-0843500 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
0956 KHAN IMRAN AYYUB 22040 660902 20-Dec-07 21830 096915 18-Oct-08 22030 567570 16-Sep-09

65900 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
0959 MOHAMMAD KHALID ABDUL HAFEEZ 49400 661497 07-Mar-08 49400 097615 13-Aug-08 49400 567136 27-Aug-09

148200 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
218 AHMED TAUSEEF MOHD ASADULLAH 49000 661463 07-Mar-08 49000 097623 13-Aug-08 49000 568387 09-Dec-09 49000 455468 12-Aug-10


196000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
205 ANSARI ZERYAB IRAM ANSARI ABDUL LATEEF 33981 661491 07-Mar-08 33981 568381 09-Dec-09 33981 296763 14-Feb-11

135924 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
204 IRFAN AHMED IRSHAD AHMED


31000 129913 31-Mar-08 31000 307612 14-Jan-09 31000 568450 05-Jan-10


93000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
217 MOHAMMED RIZWAN MOHD RAFIQUE 21000 661476 07-Mar-08 21000 719805 21-Jul-09 21000 567690 22-Oct-09

63000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
202 SARFARAZ AHMED GHULAM MUSTAFA 20000 661470 07-Mar-0820000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
203 SYED QAISAR SYED NISAR 23000 661460 07-Mar-08 23000 568383 09-Dec-09
46000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
281 MISBAUL HASNAIN MOHAMMAD HASNAIN 56000 097737 21-Nov-08 55000 566865 20-Aug-09
101000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
280 MOHAMMAD IRFAN ABDUL RASHID 50000 097627 13-Aug-08 50000 567123 27-Aug-09
100000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
325 TAUSEEF RAZA MOHAMMAD SALEEM 19000 239656 29-Apr-09 19000 126702 06-Mar-10 19000 455471 12-Aug-10

57000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
403 BAIG AAMIR IRSHAD BAIG 32000 096958 31-Dec-0832000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
574 KHAN SAMEER NASEER KHAN 50000 097781 31-Dec-08 30000 567129 27-Aug-09 30000 455470 12-Aug-10

110000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
402 MOHAMMAD TANVEER MOHD AZEEM 25000 096960 31-Dec-08 25000 285199 01-Jun-09 25000 567078 25-Aug-09

75000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
0950 MOHAMMAD TAUHEED JALALUDDIN 25000 097785 31-Dec-08 25000 285198 28-May-09 25000 567085 25-Aug-09

75000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
348 MOHAMMED NASEEM AKRAM MOHD ASLAM

38000 096957 31-Dec-08 38000 568076 11-Dec-09


76000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
611 MOHAMMED SHARIQUE ABDUL KADAR 35000 096961 31-Dec-08 35000 0 15-Jul-09 35000 455469 12-Aug-10

105000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
349 MOIZUDDIN SAJJAD SHEIKH MOINUDDIN 42990 097786 31-Dec-08 39990 567079 25-Aug-09 39990 311719 14-Feb-11

122970 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
587 SHAH JAVED SHABBIR 30000 239621 31-Mar-09 30000 567510 10-Sep-09 30000 406595 23-Nov-10

90000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
737 ALI HUSAIN ASGHAR AKHTER 69000 239789 31-Mar-09 69000 567108 27-Aug-09
138000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
758 KHAN MUNERA PARVEZ 30000 239620 31-Mar-09 30000 567125 27-Aug-09 30000 406512 15-Nov-10 30000 251358 16-Sep-11


120000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
M/NAG/E/06090014 Aawesh Jafer Sayyed 33000 567103 26-Aug-0933000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/06090002 Abdul Ayaz Bashir Mohmmed 50000 567481 16-Sep-0950000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/06090020 Abutavha Mohmmed Shaoyab Ansari 50000 567476 16-Sep-09 50000 126726 06-Mar-10 50000 311691 11-Feb-11

150000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/06090008 Afsha Kouser Julfikar Khan 15000 567095 25-Aug-09 15000 126953 29-Mar-10
30000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/06090027 Afsha Moijuddin Shaikh 55000 567304 29-Aug-09 55000 311664 04-Feb-11
110000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/06090015 Amrinbano Gulam Nabi Qurreshi 75000 567504 16-Sep-09 75000 251312 15-Sep-11
140000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/06090012 Anis Babu Shaikh Ramdev Baba 75000 567736 05-Nov-09 75000 455372 10-Aug-10
150000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/06090001 Beg Shabaj Parvej Akhtar 30000 127712 06-Jul-10 30000 852541 06-Dec-12 30000 892073 26-Sep-13

90000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090017 Farha Tabassum Mohmmed Irfan Ansari 37000 567314 29-Aug-09 33000

33000103000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08090033 Huma Tarhin Khan 40000 568118 07-Dec-09 40000 254658 13-Dec-11
80000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090007 Irshad Ahmed Shamshuddin 25000 568020 07-Dec-09 25000


50000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/07090030 Karnaj Fatima 21600 567101 26-Aug-09 25000 297809 05-Apr-11
46600 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08090039 Khan Shadab Rafat
150000 567517 16-Sep-09


150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090022 Mehtab Gulam Karim Ahmed 40000 568030 07-Dec-09 40000


80000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08090032 Mo Mumtajuddhin Mo Monutzimuddhin 30000 567557 16-Sep-09 30000


60000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08090035 Mohemmed Usama Mohemmed Iqbal Qureshi 110000 568119 07-Dec-09 110000 126954 29-Mar-10
220000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090024 Mohmmed Masud Ashraf Rizvi Mo. Mansur Rizvi


45000 568015 09-Dec-09 45000 455480 12-Aug-10

90000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090028 Mujaba Ahfaz Gulam Mustafa 60000 567558 16-Sep-09 60000

60000180000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08090036 Qudasiya Naj Sayyed Rafique

33000 0 16-Sep-09 33000 296741 14-Feb-11


66000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090021 Rizwi Mohmmed Ammar Mo. Mansur 33000 567575 16-Sep-09 33000 126689 04-Mar-10 33000 406612 24-Nov-10 33000 411612 27-Jul-11


132000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090019 Sayyed Ferhanaz Jafer Ali 24000 567484
24000 297905 01-Apr-11 24000 254456 05-Jan-12 24000
96000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090009 Shahjad Ahmed Qurreshi 12000 567479 16-Sep-0912000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08090034 Shahraj Ahemed Shaikh Abdula Rafique 33000 568160 09-Dec-09 33000 297869 25-Mar-11 33000

33000
132000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090006 Shaikh Aamir Mehfuj Ahmed


25000 297958 25-Apr-11 25000 411641 05-Jul-11 25000
75000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/01100046 Shaikh Adil Taj Mohd. 100000 126307 20-Jan-10100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090013 Shajiya Anjum Sayyed Nisar Ali 25000 567313 29-Aug-09 25000 296767 14-Feb-11
50000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090005 Shujaul Khaliq Misba Ul 50000 567093 25-Aug-09 50000


100000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/06090004 Tehmina Anjum Mohd. Jumman Ansari 80000 567100 26-Aug-09 80000 297867 25-Mar-11 80000

80000

40000

360000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/06090003 Tufail Ashar Shakil Ahmed Ansari 30000 567105 26-Aug-09 30000 297872 25-Mar-11 30000 254891 02-Jan-12

90000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08090031 Shahid Kamal Mo Rafique 33000 568021 07-Dec-09 33000 406600 23-Nov-10 33000 251637 28-Sep-11

99000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090023 BungShahbaz Parvej Akhtar


132000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/07090029 Lubana Umil Khair Najir Ahamad 35000 126486 06-Feb-10 35000


70000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08090045 Shaher Bano Mohd. Ghayasuddin 40000 126974 30-Mar-10 40000


80000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/03100049 Akhtar Maria Taha 100000 127763 14-Jul-10 100000 297751 22-Mar-11
200000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/03100050 Ansari Shahid Kaleem 35000 127774 15-Jul-10 35000

35000

35000
140000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/06090011 Ansari Tasnim Bano Mo. Iqbal Master 35000 411178 04-Jun-11 35000


70000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/03100048 Niyaz Ahmad Shamsher Ali 28000 127051 31-Mar-10 28000 406601 23-Nov-10 28000
30-Dec-11

84000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
m/nag/e/12090003 saiyma fatima raza 68000 126543 24-Feb-10 68000 406513 15-Nov-10 68000 251351 26-Sep-11 68000 852960 13-Dec-12


272000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. nagpur
M/NAG/E/03100053 Asif Zubair Aqueel Ahmad 55000 455300 31-Jul-10 55000 411460 05-Jul-11
110000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/04100064 Shaikh Kalim Salim 100000 411100 11-May-11 100000 411459 05-Jul-11
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03100055 Hashmi Ambreen Saba Syed Khursheed 40000 127553 30-Jun-1040000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03100054 Hussain Ahmed Sarosh Mohd. Zulfeqvar 50000

50000


100000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/07100071 Kazi Sherazoddin Azimuddin 30000

30000

30000

30000
120000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/04100063 Khan Mohd. Safran 48000

48000

48000144000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/07100069 Mohd. Burhan Noor Mohd. 30000

30000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/07100066 Mohd. Rafat Arifa Khatoon 11000

11000


22000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/04100062 Mohd. Sadik Shaikh Gaffar 17000

17000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/07100065 Nikhat Parveen Mohammed Saleem, Nagpur 40000 297732 22-Mar-11 40000 411280 17-Jun-11 40000 130664 28-Jun-12 40000
160000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03100052 Pathan Azhar Khan Shafeeullah Pathan 70000 455481 12-Aug-1070000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/04100059 Sarfaraz Mohd. Musheer 33000 455298 31-Jul-10 33000

3300099000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/03100056 Shabih Mushtaq Faruqui


40000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/04100061 Shahbaz Alam Mumtaz Ahmad 40000 455299 31-Jul-10 40000 396045 16-Jul-11
80000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090018 Shaikh Mir Mahefuz Ahemed 25000

25000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/07100068 Shehbaz Mehfooz Ali


25000 406509 15-Nov-10 25000 297904 01-Apr-11

50000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/04100060 Sheikh Jugnu Salim 100000 455330 02-Aug-10 100000 251815 15-Oct-11
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/07100067 Shoeb Ahmad Shakil Ahmad 80000 406511 15-Nov-10 80000 297868 25-Mar-11
160000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/04100057 Tarannum Reshma Mohd. Ejaj 50000 127534 29-Jun-10 50000 406587 23-Nov-10 50000

50000
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06090010 Ahmed Raja Mohmmed Mukhtar Raja 12000 567477 16-Sep-09 12000 126725 06-Mar-10
24000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/08100078 Akhtar Naveed Jahurul Haque 35000

35000

35000105000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08100084 Altaf Ahmad Aziz Ahmed, Nagpur 37000 130772 05-Oct-12 37000 892708 17-Jan-14 37000 AXTB150723372307 18-Mar-15

111000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/0810083 Ansari Fahimuddin Alauddin 38000

38000

38000

38000
152000 MAEL Sanction Cancelled due to PART TIME COURSE Nagpur
M/NAG/E/08100074 Ansari Salauddin Syed Jamal 35000 297915 01-Apr-11 35000 251638 28-Sep-11 35000 254966 11-Jan-12

105000 MAEL Final Instalment Paid Nagpur
M/NAG/E/08100081 Ausaf Umar Khan 70000

70000

70000

70000
280000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/08100080 Farhan Ahmed Waquar Ahmed 23000

23000

2300069000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08100085 Hussain Shabnam Begum Aftab Hussain 12000

12000


24000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08090040 Khan Neha Nasir 23000 126955 29-Mar-10 23000 455466 12-Aug-10 23000 251636 28-Sep-11

69000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/0810089 Mohd. Junaid Abdul Zakir 12000 130711 11-Jul-12 12000


24000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08100086 Mohd. Zaid Abdul Zakir 12000 311717 14-Feb-11 12000 130519 15-May-12
24000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08100079 Raffat Jahan Sajid Ahmed 90000

90000

70000250000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08100075 Rehman Sanubar Sadiqur 100000 311626 21-Jan-11 100000 251245 13-Sep-11 100000 130295 23-Aug-12 100000 892065 26-Sep-13 100000

500000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/08100082 Rushda Jabeen Rameez Ahmad 70000

55000

55000

55000
235000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08100091 Saleha Parveen Mohd. Kaleem 100000 297576 09-Aug-11 100000 334835 23-Feb-12 50000 875828 24-May-13

250000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08100087 Shafaqqat Rana Mohd.Altaf 73000

73000

73000219000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08100072 Shagufta Anjum Shafiqoor Rahman 84000 311682 11-Feb-11 84000 251224 12-Sep-11 84000

84000
336000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0810090 Shaikh Irfan Abdul Rauf 54000 296742 14-Feb-11 54000 254944 06-Jan-12
108000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08100088 Shaikh Mohd. Uzair Mohd. Rafique 50000

50000


100000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08100077 SHELA SHABBIR AHMAD, NAGPUR 25000 296743 14-Feb-11 25000 411613 27-Jul-11 25000 009296 10-Jun-14

75000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03100051 Shoeb Athar Haji Munir Ahmad 25000 873611 22-Apr-13 25000

25000

25000 888800 26-Aug-13


100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03110102 Abdul Ahad Abdul Sayeed 65000

65000


130000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/01110093 Darakshan Zohra Mohd. Saleem 35000

35000 340035 29-Nov-12 35000 858555 15-Mar-13 35000
140000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/03110099 Khan Farhat Sameen Murtuja Khan 9000 411632 02-Jul-119000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03110098 Khan Farzan Firoz 30000

30000

3000090000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/01110094 Khan Irfan Ayyub 37000 254968 11-Jan-12 37000

37000

37000
148000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/03110103 Khan Sajid Zakiullah 70000 254970 11-Jan-12 70000 852953 13-Dec-12 70000 858572 15-Mar-13

210000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/01110097 Qureshi Mohd. Sohail Abdul Kadir, Nagpur 45000 855419 31-Jan-13 45000 888832 05-Sep-13 45000 009013 04-Mar-14 45000 AXTB150723372069 18-Mar-15


180000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03110100 Shaikh Abdul Abid Abdul Jabbar 100000

100000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/03110105 Syed. Zahid Ali 45000 254969 11-Jan-12 45000 130938 01-Nov-12 45000 857564 15-Feb-13

135000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03110106 Waqar Ahmad Abrar Ahmad 35000 411434 05-Jul-11 35000 251627 27-Sep-11
70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03110101 Heena Firdous Mohd Jameel 30000

30000


60000 MAEL
NAGPUR
M/NAG/E/03110107 NILOFAR YUNUS RANGUNWALA 55000 130619 11-Jun-12 55000 856273 07-Feb-13
110000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
M/NAG/E/06110110 Ansari Imran Javed, Nagpur 33000 396859 06-Aug-11 33000 8973602 22-Apr-13 33000 009054 04-Mar-14

99000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/06110112 MUJAHIDUL ISLAM MOHD ISLAM 35000 254656 13-Dec-11 35000 130414 25-Sep-12 35000 875827 24-May-13 35000 892064 26-Sep-13


140000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
M/NAG/E/0810076 RUMANA AFSHAN MOHAMMED SALEEM ANSARI 55000 411463 05-Jul-11 55000 251305 15-Sep-11 55000 857516 16-Feb-13

165000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
M/NAG/E/06110109 Syed Ejaz Ali Nisar Ali 40000 396858 06-Aug-11 40000 130313 31-Aug-12 40000120000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/01110095 KHATEEB MD.FAZAL MD.FAHIMUDDIN 55000 323185 06-Sep-11 55000


110000 MAEL
NAGPUR
M/NAG/E/08090038 Abdul Qadar Mo Mira Shaikh 40000 567501 16-Sep-09 40000


80000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/10110124 Altaf Ahmad Akhlaque Ahmed 45000 130937 01-Nov-1245000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/11110128 David Samson Vijay 100000

100000 MAEL
Nagpur
DO/NAG/E/0112002 Faiyaz Ahmed Riyaz Ahmed, Mominpura, Nagpur 60000 130567 05-Jun-12 60000 852952 13-Dec-12 60000 009022 05-Mar-14 60000 AXTB150723372080 18-Mar-15


240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/03700056 FAROOQUI SHABIH MUSHTAK 40000 455464 11-Aug-1040000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. NAGPUR
M/NAG/E/03110104 Gawande Abhijeet Vijay 65000 254826 30-Dec-1165000 Mael आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/01110092 Hasan Iliyas Ziaul 55000 334792 14-Feb-1255000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/10110122 Khan Aamir Sohail Naim 45000 130814
45000

45000

45000
180000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/10110123 KHAN TUBA ARJUMAND 47000 334383 03-Feb-12 47000

47000141000 MAEL
NAGPUR
M/NAG/E/10110125 Michael Elisha Anil 85000

85000

85000

85000
340000 RGEL
Nagpur
DO/NAG/E/0112004 Mohammad muzammil Mohd Azhar Khalil, Nagpur 80000 340021 29-Nov-12 80000 892544 23-Dec-13 80000 AXTB151067988149 16-Apr-15

240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/10110121 Mohammad Shuhab Athar Mohammad Zubair, Ngpur 37000 334799 15-Feb-12 37000 852954 13-Dec-12 37000111000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/10110119 Mohammed owais 100000 334385 03-Feb-12 100000 130332 06-Sep-12
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08100073 Mulla Simranjeet Singh 55000

55000

55000165000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/10110126 Naziya Parveen Chhote Khan 50000 334797 14-Feb-12 50000 009230 04-Mar-14 50000 AXTB150723372079 18-Mar-15

150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/01110096 Pathan Zishan Rahim Khan 30000 334793 14-Feb-12 30000


60000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08110115 Rumana Anjum Mohd.Sabir, Nagpur 35000 334384 03-Feb-12 35000 852574 11-Dec-12 35000105000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08090041 Shaikh Ayesha Begam

25000 568019 07-Dec-09

25000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/08110116 Shaikh Mohammed Junaid 80000 334791 14-Feb-12 80000 130361 07-Sep-12 80000 888833 05-Sep-13

240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
DO/NAG/E/0112001 Sheikh Abdul kadir Abdul kalam 69000 130581 05-Jun-12 69000


138000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/11110129 Sheikh Naeem Salim 90000 334796 14-Feb-12 100000


190000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/08110114 Sheikh Shoaib Jafar 50000 130360 06-Sep-12 50000 AXTB151959543999 14-Jul-15
100000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/06110108 Sitayya Satish Sushil 55000 334798 15-Feb-12 55000


110000 MAEL
Nagpur
DO/NAG/E/0112003 Valerina Aruldas Rass 100000 130739 18-Jul-12 100000 857561 15-Feb-13
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/10110127 Vanjara Mohsin Ismail 50000

50000

50000

50000

50000

250000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/10110118 Zubair Ahmad Mushtaque 40000 130712 11-Jul-12 40000 009106 04-Apr-14
80000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/0120601 Alfiya Amreen Mohd.Rafiq 79000 130347 12-Sep-12 79000

79000237000 MAEL pending Nagpur
M/NAG/E/02120065 Ansari uzma Asif iqbal 55000

55000

55000165000 MAEL
nagpur
M/NAG/E/0120602 M.Qamar Iqbal Qadeer Ahmad 61000 130340 06-Sep-1261000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/02120070 Musheer Ahmad Riyaz Ahmad 43000 009103 04-Apr-14 43000 AXTB142691775513 26-Sep-14 43000 AXTB150854786236 30-Mar-15

129000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/021207071 Sheikh Sadaf Salehani Jaleel 30000 888518 17-Jul-13 30000 009231 07-May-14 30000 AXTB150854786228 30-Mar-15

90000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/021202 Khan Amir Sohail Azhar, Nagpur 40000 130910 23-Oct-12 40000 892543 23-Dec-13 40000 AXISP14349043389 15-Dec-14

120000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/021201 Khan Naved Iqbal 70000 130924 01-Nov-1270000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/02120089 Mohammed Zubair Mohammed Rafique, Nagpur 41000 854972 17-Jan-13 41000 892541 23-Dec-13
82000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/021207076 Quazi Mohd Ahefaz Raza Mohd. Sohel Zafar, Nagpur 50000 130944 07-Nov-12 50000 892545 23-Dec-13
100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/111201 Farheen Shahnaz Mohammad Iqbal 49600 857562 15-Feb-13 49600 892048 26-Sep-13 49600 AXTB150864896770 30-Mar-15 49600 AXTB153229870542 18-Nov-15


198400 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/101224 Husain Azhar Sabir, Nagpur 43000 857563 15-Feb-13 43000 892539 23-Dec-13 43000 AXISP14358002417 24-Dec-14 0
129000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/101211 Bamara Malkit Singh Baldeo Singh 40000 857565 15-Feb-13 40000 888796 26-Aug-13 40000 AXTB150591392131 07-Mar-15 40000 AXTB153229870492 18-Nov-15


160000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/010120130310 Junaid Aslam Khan, Nagpur 50000 873630 22-Apr-13 50000 892542 23-Dec-13
100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/20130101 Mohammad Shoeb Athar Mohammed Khurshid, Kamptee, Nagpur 62450 888534 22-Jul-13 62450 892707 17-Jan-14
124900 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/101201 Quadri Mohammad Tahir Mohammad Salam 43580 859512 15-Mar-13 43580 892062 26-Sep-13 43580 AXISP14349043388 15-Dec-14

130740 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/07110113 Shahbaz Qaiser Rafique Qaiser 35000 856264 07-Feb-13 35000 878999 15-May-13
70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/20130108 Sheikh Abdul Danish Abdul Matin 50000

50000

50000

50000

50000

250000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1212302 Syed. Asarafali Jakir Ali 62500 858556 15-Mar-13 62500 888798 26-Aug-13 62500 AXISP14358002439 24-Dec-14 62500 AXTB153026198032 29-Oct-15


250000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/313 Waseem Ahmed Khurshid Ahmed, Nagpur 50000 879030 04-May-13 50000 892547 23-Dec-13
100000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0212062 AHMED RAMSHA SHAREEF 83500 888512 17-Jul-13 83500 AXTB142691775639 26-Sep-14 83000 AXTB151959545477 14-Jul-15

250000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1212307 ANSARI MOHD. SAUD KAMAL, KAMPTEE, NAGPUR 29600 880646 29-Jun-13 29600 892723 17-Jan-14 29600

29600
118400 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/2012298 KAMALUDDIN NEYAZ AHMED 29600 880644 29-Jun-13 29600 888799 26-Aug-13 29600 AXTB150591391740 07-Mar-15 29600 AXTB153026198033 29-Oct-15


118400 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/20130106 MABOOD FARHANANAZNEEN ABDUL 100000 888640 05-Aug-13100000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/2012295 MOHAMMAD ZEESHAN ALI 49600 888576 26-Jul-13 49600 892015 26-Sep-13 49600 AXISP14358002422 24-Dec-14

148800 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/20130107 NABILA NAAZ SHEIKH 60000 888578 26-Jul-13 60000 892101 27-Sep-13 60000 AXISP14358002425 24-Dec-14 60000 AXTB152894679532 16-Oct-15


246000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/20130104 NAFEES BAIG NASEEM BAIG 77900 888581 26-Jul-13 77900


155800 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/2012300 NASEEM AHMAD MOINUDDIN, NAGPUR 40000 888577 26-Jul-13 40000 892548 23-Dec-13 40000 AXISP14358002416 24-Dec-14

120000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/00322 SHEIKH MOHAMMED SHADAB MOHD. ISRAIL, SADAR, NAGPUR 49600 888535 22-Jul-13 49600 892930 28-Feb-14
99200 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/2012138 SHEIKH NUSRAT FATEMA 21000 880645 29-Jun-13 21000 AXTB150794143547 04-Apr-15
42000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/2012285 SHEIKH SARFARAZ ISRAIL, WARDHA 60000 888583 26-Jul-13 60000 892538 23-Dec-13 60000 AXTB150723372122 18-Mar-15 60000 AXTB161230300879 30-Apr-16


240000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1014223 SHEIKH ZEBA ASHFAQ 43000

43000

43000

43000
173200 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/101223 Sheikh Zeba Ashfaq, Nagpur 43300 888602 26-Jul-13 43300 009055 04-Mar-14 43300 AXTB150723372118 18-Mar-15 43300 AXTB153229870530 18-Nov-15


173200 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/2012299 SHOEB IMRAN AKHTAR MATEEN AHMAD 29600 880647 29-Jun-13 29600 892046 26-Sep-13 29600 AXTB150591391780 07-Mar-15 29600 AXTB153026197942 29-Oct-15


118400 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/20130110 ZUBER KHAN BASHEER KHAN, NAGPUR 100000 880643 29-Jun-13 100000 892546 23-Dec-13
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/201302003 ATEEQUE AHMED MOHAMMAD HUSAIN 49630 892042 26-Sep-13 49630 AXISP14358002423 24-Dec-14
99260 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/0512137 NAVED NISAR AHMED 41821 892020 26-Sep-13 41821 AXISP14349043390 15-Dec-14
83642 RGEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/021201A SHAIKH ALVEENA ABDUL KALAM, NAGPUR 100000 888312 05-Jul-13 100000 009043 04-Mar-14 100000 AXTB150591391994 07-Mar-15 100000 AXTB160995969386 08-Apr-16


400000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/121261 SHAZEENA FARHEEN MOHD. HAJI AKBAR, NAGPUR 17000 892054 26-Sep-13 17000 892949 01-Mar-14
34000 RGEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/20130028 ABDUL HANNAN ABDUL SUBHAN, NAGPUR 54800 892794 23-Jan-14 54800 AXISP14358002442 14-Dec-14 54800 AXTB153229870494 18-Nov-15

164400 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/2013156 Danish Ahmed Abdul Sattar 66309 0221062051400215 08-May-14 70869 AXTB150682816181 16-Mar-15 70869 AXTB152894679524 16-Oct-15 70869 AXTB170166825383 01-Feb-17


278916 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/20130021 IMTIYAZ AHMED QURESHI 100000 0221061931400031 10-Mar-14 100000 AXISP14358002410 24-Dec-14 100000 AXTB151959543994 14-Jul-15

300000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/2013179 IRFAN MOHAMMED AHMED 81000 0221061931400032 10-Mar-14 81000 AXTB152487692614 05-Sep-15
162000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/2013346 JAISH RAZA MADNI 43200 0221061931400033 10-Mar-14 46400

46400136000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/2013345 MOH. DANISH NIZAMI MOHD. JAVED SHAIKH 40000 022106193400036 10-Mar-14 40000 AXTB150682816035 16-Mar-15 40000 AXTB153026198042 29-Oct-15

120000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/20130027 MOHD OBAIDULLAH MOHD ASHFAK ANSARI 100000 0221061931400042 10-Mar-14 100000 AXISP14358002415 24-Dec-14
200000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/20130026 MOHTASEEN AHMED 41909 0221061931400046 10-Mar-14 41909 AXISP14358002428 24-Dec-14 41909 AXTB153026198257 29-Oct-15

125727 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/2013002A SADIQUL AMEEN SHAFIQUE REHMAN ANSARI 82866 0221061931400082 10-Mar-14 82866 AXISP14358002414 24-Dec-14
165732 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/2013190 SHEIKH JUBER SHEIKH JABBAR SHEIKH 75300 0221061931400079 10-Mar-14 81280 AXISP14358002430 24-Dec-14 81280 AXTB153026197938 29-Oct-15

237860 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Nagpur
M/NAG/E/1220130570 AASIYA ANSARI ABDUL SATTAR ANSARI 75000 0221061931400093 10-Mar-14 50000 AXTB161760385589 24-Jun-16 50000175000 MAEL
NAGPUR
M/NAG/E/1220130572 SYED UMARALI SYED MUNAWWAR ALI 73365 0221061931400084 10-Mar-14 73365 AXTB152894679756 16-Oct-15 73365220095 RGEL
NAGPUR
M/NAG/E/012014708 Aashay Deepak Mandavgade 30000 0221062341400070 22-Apr-14 30000

3000090000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/012014740 Anas Safee Naseemuddin 63300 0221062341400017 22-Apr-14 63300 AXTB153097878244 05-Nov-15 63300
07-Mar-17

189900 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0120140731 Huzaipa Saifee Mohd. Akram Saifee 58100 0221060991400097 09-Sep-14 58100 AXISP14358002433 24-Dec-14 58100 AXTB153026198392 29-Oct-15

174300 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/012014701 Mohammad Aatif Abdul Nasir 67000 0221062241400105 22-Apr-14 71000 AXTB150682816119 16-Mar-15 78000 AXTB153026198254 29-Oct-15

216000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/012014699 Mohammad Jafar Mohammad Shakeel 44000 0221061761400124 02-Jun-14 44000 AXISP14349043392 15-Dec-14
88000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0120140737 Nausheen Farha Sayyed Mehmood Ali 50000 0221062341400071 22-Apr-1450000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/012014700 Priti Rajendra Gupta 45000 0221062241400104 22-Apr-1445000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/012014709 Rehana Parveen 58300 00201062341400046 22-Apr-1458300 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0120140739 Sharique Jamal Arshad Jamal 54100 0221062341400053 22-Apr-14 54100 AXISP14358002435 24-Dec-14
108200 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0120140738 Shazia Khan Badar Rizwan Khan 58800 0221062341400054 22-Apr-14 58800 AXISP14358002437 24-Dec-14 58800 AXTB153229870491 18-Nov-15

176400 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141147 KAUSAR ANJUM MOHAMMAD MUSTAQUE 58800 0221061871400110 17-Jul-14 58800

58800176400 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141197 MISBAH TAUQEER SHAHID HUSSAIN 63300 0221061871400115 17-Jul-14 63300 AXTB150682816194 16-Mar-15 63300189900 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141046 MOHD RIZWAN MOHD IQBAL SHEIKH 41200 022106187114 17-Jul-14 44400

44400130000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141195 MOHD SAQUIB RAZA MOHD MATEEN RAZA 58860 0221061871400120 17-Jul-14 58860 AXTB150854786225 30-Mar-15 58860 AXTB153026198159 29-Oct-15

176580 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141198 NAHEED TABASSUM ABDUS SALEEM SHAIKH 50000 0221061871400116 17-Jul-14 50000 AXISP14358002419 24-Dec-14 50000 AXTB170309854371 30-Jan-17 50000
200000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141045 ROHIT SORENG BENJAMIN SORENG 90000 0221061871400118 17-Jul-14 90000 AXTB153097878255 05-Nov-15 90000 AXTB170557301989 24-Feb-17 90000
360000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141196 SHABNAM RUKHSAR SHAHID HUSSAIN 74500 0221061871400112 17-Jul-14 74500 AXTB150723372130 18-Mar-15
149000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0220141044 SHADAB AKHTAR MUHAMMAD ASHFAQUE 54360 0221061871400117 17-Jul-14 54360 AXTB150854786226 30-Mar-15
108720 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0220141232 SHAKIB IQBAL KHAN 75000 0221061681400045 16-Aug-14 75000 AXTB150723372067 18-Mar-15 75000 AXTB153026198388 29-Oct-15

225000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141149 ZOEB KHAN ZAKIULLAH KHAN 75000 0221061871400111 17-Jul-14 75000


150000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141148 GULNAWAZ KHAN 53890 0221061871400145 17-Jul-1453890 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0220141224 IMRAN YUNUS SHEIKH 50000 0221061871400140 17-Jul-14 50000 AXISP14358002426 24-Dec-14 50000 AXTB153026197939 29-Oct-15

150000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0320141321 MOHD SAQUIB MOHD SALIM 60000 0221061871400141 17-Jul-14 60000 AXISP14349043356 15-Dec-14 60000 AXTB152894679538 16-Oct-15 60000 AXTB170166826415 01-Feb-17


240000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0320141318 MOHMMAD SHOEB 43000 0221061871400119 17-Jul-1443000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0320141319 MUZAMMILL AHSAN 61000 0221061871400108 17-Jul-14 61000 AXTB150682816011 16-Mar-15 61000 AXTB153026198029 29-Oct-15

183000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141209 NEHA KHAN NASIR KHAN 54000 0221061681400047 16-Aug-1454000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0220141120 NOUSHIN ZEYA SHAKEEL 62500 0221061871400136 17-Jul-14 62500 AXTB150854786222 30-Mar-15 62500 AXTB153229870548 18-Nov-15 62500 AXTB170166826439 01-Feb-17


250000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0320141317 SHANIM AFSHAN ABDUL JABBAR 100000 0221061871400144 17-Jul-14 100000 AXTB150854786153 30-Mar-15 100000 AXTB160995969579 08-Apr-16 100000
400000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0220141235 WASIM AKRAM ABDUL MAJEED 73000 0221061871400109 17-Jul-1473000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0320141320 JAVED MAJID KHAN 94000 AXISP14309022613 05-Nov-14 94000 AXTB153179408699 13-Nov-15
188000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0814001 SHAHID SHEIKH RASHID SHEIKH 66700 AXTB142661436082 23-Sep-14 66700 AXTB153229870495 18-Nov-15 66600 AXTB170166825440 01-Feb-17

200000 MAEL
Nagpur
M/HIN/E/020141008 SHAIKH ZAFAR SHAIKH ANWAR 81500 AXISP14342000385 06-Dec-14 78900 AXTB151402286887 20-May-15
160400 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/1120141666 AHESAN LATIF PATHAN 100000 AXISP14357007402 23-Dec-14 100000 AXTB152487692579 05-Sep-15 100000 AXTB162810195769 07-Oct-16

300000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141636 ALFIYA FIRDOS MOHAMMAD NISAR KHAN 63000 AXISP14357007395 23-Dec-14 63000 AXTB152894679488 16-Oct-15
126000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141670 ALFIYA NAAZ D/O ABDUL ZAKIR SHEIKH 75000 AXTB151108409192 24-Jan-15 79800 AXTB152487692583 05-Sep-15 79800 AXTB170309854382 30-Jan-17 79800
314400 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141642 FAHIM RAHIM SHEIKH 91800 AXISP14357007388 23-Dec-1491800 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141664 FAIZAN IFTEKHAR AHMED 75150 AXISP14357007403 23-Dec-14 77600 AXTB152894679535 16-Oct-15
152750 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141620 FARHANA ANJUM ISHIEYAQUE AHMAD 100000 AXISP14357007392 23-Dec-14100000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/1220141638 GAVRAV SUNIL BHUSARI 72000 AXISP14357007389 23-Dec-14 72000 AXTB152894686028 16-Oct-15
144000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141639 INAMUL HAQUE ABDUL MATEEN 62250 AXISP14357007390 23-Dec-14 62250 AXTB170824784444 23-Mar-17
124500 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141641 IRFAN YASEEN KHAN 67000 AXISP14357007386 23-Dec-14 67250 AXTB152894679749 16-Oct-15 67250 AXTB163127756306 07-Nov-16

201500 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141640 MIRZA JAVERIA BAIG 62250 AXTB150287273825 24-Jan-15 62250
07-Mar-17
124500 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141660 MOHAMMED TOUSEEF ASHRAF MOHAMMED SHAMSUDDIN 53800 AXISP14357007396 23-Dec-1453800 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/1220141644 NAUSHEEN FARHA SAYYED MEHMOOD ALI 90000 AXISP14357007385 23-Dec-1490000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/1220141661 NISHAT FATEMA HABIB HUSAIN 100000 AXISP14357007397 26-Dec-14 100000 AXTB153026198028 29-Oct-15
200000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141663 SADDAM A AJIJ KURESHI C/O MANDOOR KURESHI 100000 AXISP14357007398 23-Dec-14 100000 AXTB153179408689 13-Nov-15 100000 AXTB170166825405 01-Feb-17

300000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141585 SHABANAAFREEN AZMAT HUSSAIN 36600 AXISP14357007387 23-Dec-14 36600 AXTB152487692616 05-Sep-15 36600 AXTB163127756251 07-Nov-16 36600
146400 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141637 SHEIKH MOIN SHEIKH SALAM 99800 AXISP14357007394 23-Dec-14 100000


199800 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141671 SHEIKH RAMJAN CHAND QURESHI 37500 AXISP14357007400 23-Dec-14 37500 AXTB152314902762 19-Aug-15
75000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141635 SYED JAVED ALI 58750 AXISP14357007393 23-Dec-14 58750 AXTB160139295906 25-Jan-16
122500 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/1220141662 UBAID AHMAD S/O MOHAMMAD NASEEM 58850 AXISP14357007399 23-Dec-14 58850 AXTB153026198044 29-Oct-15
117700 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150190 AALIYA RAFAT MAZHAR SHAKEEL AHMAD QURESHI 70000 AXTB150713269369 18-Mar-15 70000 AXTB163127729162 07-Nov-16 70000

40000
250000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150647 AAMIR RAZA S/O MAQSOOD AHMAD 66000 AXTB151392137798 19-May-15 66000 AXTB160139295707 25-Jan-16
132000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150644 ABDUL RAHSID ABDUL SHARIF 69450 AXTB151392137836 19-May-1569450 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0420150639 ADARSH SATISH GAWHANE 100000 AXTB151392137789 19-May-15 100000 AXTB153026198025 29-Oct-15
200000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150269 ALFIYA SATTAR SHEIKH 38500 AXTB150703086652 16-Mar-15 41500 AXTB152894679667 16-Oct-15 41500 AXTB163127755974 07-Nov-16 41500
163000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150637 ASMA KHAN JAMIL AHMAD KHAN 56700 AXTB151392137844 19-May-15 64000 AXTB160139295622 25-Jan-16
120700 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150645 AYESHA SIDDIQUA RIYAZ KHAN 100000 AXTB151392137858 19-May-15 100000 AXTB153229870538 18-Nov-15
200000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150259 GULAM DASTAGEER ZIYAUR REHMAN 87000 AXTB150864905066 30-Mar-15 130000 AXTB153026198157 29-Oct-15 174000391000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150640 GULNAR NAHID MOHAMMAD MUSHTAQUE ANSARI 48600 AXTB151392137852 19-May-15 48600 AXTB152894679541 16-Oct-15
97200 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150633 ISHRAT PARVEEN ABDUL KHALIQUE 76400 AXTB151392137847 19-May-15 77000 AXTB160139295631 25-Jan-16 80000 AXTB170557301713 24-Feb-17 83700
317100 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150419 KALIM KADIR SHAIKH 77000 AXTB150895147234 30-Mar-15 77000 AXTB153138685957 09-Nov-15 77000 AXTB170557302278 24-Feb-17

231000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150599 MOHAMMAD SAJID RASHID SHEIKH 73400 AXTB151331589043 13-May-15 79300 AXTB153026198039 29-Oct-15 79300 AXTB170309854375 30-Jan-17

232000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150629 MOHD AQEEB MOHD ILIYAS 53850 AXTB151392137794 19-May-15 58850 AXTB163127756344 07-Nov-16
112000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150405 MOHD IMADUDDIN 81000 AXTB150864905178 30-Mar-15 81000 AXTB160995969401 08-Apr-16
162000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0320140433 MOHD ZUBAIR MOHD RAFIQUE 72000 AXTB150895146965 30-Mar-15 72000 AXTB161179113167 25-Apr-16
144000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150648 MUNAWWAR AHMAD ANSARI 63500 AXTB151392137785 19-May-15 63500


127000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150634 MUSHIR KHAN HAIE KHAN 100000 AXTB151392137851 19-May-15 100000 AXTB163127755712 07-Nov-16
200000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150635 NIKHAT RAFEEK SHEIKH 80000 AXTB151392137787 19-May-15 86000 AXTB152894679540 16-Oct-15 86000252000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150406 NILOFAR ANJUM SIDDIQUI 58000 AXTB150864905121 30-Mar-15 58000 AXTB152894679487 16-Oct-15
116000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150642 PATHAN VASIM KHAN HAMID KHAN 53600 AXTB151392137792 19-May-1553600 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150638 RUMANA ANJUM 83000 AXTB151392137797 19-May-15 100000 AXTB170557302311 24-Feb-17
183000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150630 SADIYA ANJUM 59000 AXTB151392137790 19-May-1559000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0420150632 SAMIR GULAB SHEIKH 58300 AXTB151392137837 19-May-15 58300 AXTB153026198040 29-Oct-15 58300 AXTB163127756356 07-Nov-16

174900 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0520150660 SHEIKH ABDULAFJAL ABDUL RAHIM 100000 AXTB151523611232 01-Jun-15 100000 AXTB160995969810 08-Apr-16 100000 AXTB163127755598 07-Nov-16

300000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150649 SHEIKH MOHD SHAOAB MOHD ISRAIL 71900 AXTB151392137845 19-May-15 71900 AXTB153026198164 29-Oct-15
143800 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150636 SHEIKH SHEHBAZ 42800 AXTB151392137782 19-May-15 44400 AXTB170824784471 23-Mar-17 46300133500 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150641 SHOYAB AYUB KHAN 80000 AXTB151392137796 19-May-15 86000

86000

86000
338000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150643 SYED NASIRUDDIN S/O SYED ZAKAUDDIN 66000 AXTB151392137791 19-May-15 66000 AXTB162942822024 20-Oct-16 66000198000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150403 SYED TAHIR ALI 80000 AXTB150864905140 30-Mar-15 80000 AXTB152894679534 16-Oct-15
160000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150631 TAUSEEF AHMED SIDDIQUI 66000 AXTB151392137853 19-May-15 70800 AXTB160475983115 23-Feb-16 70800

68900
276500 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150628 UMAISHA MOIN AHMED SHEIKH 32800 AXTB151392137843 19-May-1532800 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0420150646 UMME AEMAN KHAN 66000 AXTB151392137786 19-May-15 70800 AXTB161760385291 24-Jun-16 70800 AXTB170309854461 30-Jan-17 69900
277300 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0520150671 ALIYA TABASSUM 70000 AXTB151523610601 01-Jun-15 74000 AXTB153026198166 29-Oct-15 74000 AXTB170557301693 24-Feb-17 74000
292000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150260 BUSHRA FIRDOUS 71900 AXTB151827434953 01-Jul-15 71900 AXTB152894679671 16-Oct-15
143800 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0520150697 FAROOQUE MUSTAFA KHAN 135000 AXTB151746422886 23-Jun-15135000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Nagpur
M/NAG/E/0720150725 MARIAM IMTIAZ TAJ 120000 AXTB151979816441 16-Jul-15 100000

100000

100000
420000 RGEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150256 SAIFUR SAYEEDUR RAHMAN 58600 AXTB151827435222 01-Jul-15 58600


117200 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0620150722 USAMA MALIK 35500 AXTB151878343700 06-Jul-15 35500 AXTB153026198390 29-Oct-15
71000 MAEL
Nagpur
M/NAG/E/0220150271 VICTORIA MARY HENRY W FRANCIS 150000 AXTB151979781627 16-Jul-15150000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT1078 Fauziya anjum 72000 AXTB160139295715 25-Jan-16 72000 AXTB163127755708 07-Nov-16 72000216000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT1510 MOHAMMAD YOUSUF ZAKI 43500 AXTB160139295717 25-Jan-16 43500 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
43500

44000
174500 MAEL
Nagpur
NG15DEFT0605 NIKKI GAFFAR SHEIKH 100000 AXTB160139295913 25-Jan-16 100000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.

200000 MAEL
Nagpur
NG15PGFT0449 Ruqaiya Begum Mohammad farooque ansari 87000 AXTB160139295721 25-Jan-1687000 MAEL Please collect your Recovery Scheduled from Dist. Office. Nagpur
NG15DEFT0120 SADIYA FAHIM BEG MIRZA 71000 AXTB160139332189 25-Jan-16 71000 AXTB170166825670 01-Feb-17
142000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT0601 SANA BABBU PATHAN 77000 AXTB160139295724 25-Jan-16 77000 AXTB170166825380 01-Feb-17
154000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT1223 SHADAB AHMAD AGHAI 83500 AXTB160139295641 25-Jan-16 83500 AXTB163127729204 07-Nov-16
167000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT1058 Sheikh Adnan Riyaz Sheikh 78700 AXTB160139295994 25-Jan-16 83600 AXTB163127755601 07-Nov-16 83600

83600
329500 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0272 SOHAIL NAWAZ SHEIKH 85000 AXTB160139295684 25-Jan-16 85000 AXTB170496154247 18-Feb-17 80000250000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT0105 Sushant Sachin Udapurkar 100000 AXTB160139295628 25-Jan-16 100000 AXTB163558597212 20-Dec-16 100000300000 RGEL
Nagpur
NG15PGFT0255 Tazeen Anjum 100000 AXTB160139332191 25-Jan-16 100000 AXTB170166826141 01-Feb-17
200000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT1896 AAYESHA RASHEED SIDDIQUA 27500 AXTB160995989133 08-Apr-16 27500 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे. 08-Feb-17
55000 RGEL
Nagpur
NG15DEFT2013 ANSARI MUJIBUDDIN ATEEQUR REHMAN 78500 AXTB160995989713 08-Apr-16 78500 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
78500235500 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0816 arshad ali aadam ali ansari 70900 AXTB160995989068 08-Apr-16 76300 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
76300

76300
299800 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0248 Ashay Naresh Khedkar 100000 AXTB161179110114 24-May-16 100000 AXTB162810195638 07-Oct-16 100000300000 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0809 KABEER GHULAM ABID AHMAD 63700 AXTB160995989607 08-Apr-16 63700 AXTB170166825665 01-Feb-17
127400 MAEL Please collect your Recovery Scheduled from Dist. Office. Nagpur
NG15PGFT0905 MOHAMMAD RIZWAN SHEIKH 100000 AXTB160995989082 08-Apr-16100000 MAEL Please collect your Recovery Scheduled from Dist. Office. Nagpur
NG15DEFT1086 MOYEEZ MAQSUD SHEIKH 150000 AXTB161179110328 24-May-16 150000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे. 08-Feb-17 100000

100000
500000 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0465 Ruddhi Bahubali Lad 83400 AXTB161179110362 24-May-16 83300 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
83300250000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT0673 SHEIKH SHAHRUKH KAISAR 67100 AXTB161179110245 24-May-16 67100 AXTB170166826151 01-Feb-17
134200 RGEL
Nagpur
NG15DEFT1069 TAZIEN KAMAL MOHAMMAD ARSHAD 64000 AXTB162799644637 05-Oct-16 69000

67000200000 RGEL
Nagpur
NG15PGFT0935 AATIF MAZHER HUSSAIN 75000 AXTB161322454932 09-May-16 80400 AXTB163127755967 07-Nov-16
155400 RGEL
Nagpur
NG15DEFT1517 Altamash rizwan 96400 AXTB162421821183 29-Aug-16 96400 AXTB170309854734 30-Jan-17 93400

93900
380100 MAEL
Nagpur
NG15DEFT1213 ARSHADUDDIN AYAZUDDIN SHEIKH 72000 AXTB161230135621 25-Apr-16 72200 AXTB170309854353 30-Jan-17 72200216400 RGEL
Nagpur
NG15PGFT0433 ASIF HAMIRKHA PATHAN 100000 AXTB162421821138 29-Aug-16 100000 AXTB170166826440 01-Feb-17
200000 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0662 AZHAR NIYAZ SHEIKH 63500 AXTB161230135637 25-Apr-16 63500 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
63500

63500
254000 RGEL
Nagpur
NG15DEFT1401 bushra ashfaque quazi 92600 AXTB162300087525 17-Aug-16 87400 AXTB170166825403 01-Feb-17 87400

87400

87400

442200 RGEL
Nagpur
NG15DEFT1462 Faizan Shaukat Ali 67100 AXTB162421821253 29-Aug-16 67100 AXTB170587768233 27-Feb-17
134200 RGEL
Nagpur
NG15PGFT1237 Farhanaz syed zafar 77000 AXTB162993457593 25-Oct-16 77000
08-Feb-17
154000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT1500 Gulsher khan samsher khan pathan 82100 AXTB162514297566 07-Sep-16 87900
08-Feb-17
170000 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0617 HUSAIN ABBAS ALI 72000 AXTB161474682689 25-May-16 72200 AXTB170309854912 30-Jan-17 72200216400 RGEL
Nagpur
NG15PGFT1023 Malik Mohtashim Abdul Mannan 90000 AXTB162799644662 05-Oct-16 90000
07-Mar-17
180000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT0928 MIRZA SHAHRUKH BAIG 93200 AXTB162993457622 25-Oct-16 93200


186400 RGEL
Nagpur
NG15DEFT1279 MOHAMMAD IMRAN ANSARI 74900 AXTB161322454954 09-May-16 80600 AXTB170166826412 01-Feb-17 80600

80600
316700 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0123 Mohammad Salman Patel 100000 AXTB161230135672 25-Apr-16 100000 AXTB162810195989 07-Oct-16
200000 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0660 MOHAMMAD SHAHRUKH SHEIKH 63500 AXTB161230135794 25-Apr-16 63500 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
63500

63500
254000 RGEL
Nagpur
NG15DEFT1762 MOHAMMAD UMAID KASHIF SHEIKH NIZAM 76000 AXTB161230136197 25-Apr-16 81400 AXTB162810195976 07-Oct-16 81400

81400
320200 RGEL
Nagpur
NG15PGFT0430 MOHAMMAD ZEESHAN ALI 50000 AXTB162799644748 05-Oct-16 50000 AXTB170309874149 30-Jan-17
100000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT1668 mohammed sohail sheikh 67200 AXTB161760328130 24-Jun-16 67200 AXTB170557302137 24-Feb-17
134400 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0890 MOHAMMED ZEESHAN MOHAMMED JAFAR 71000 AXTB161230135645 25-Apr-16 76300 AXTB163127755711 07-Nov-16 76300

76300
299900 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0798 MOHD ASHAR MOHD ASLAM SHEIKH 72700 AXTB161230136410 25-Apr-16 72700 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
72700218100 RGEL
Nagpur
NG15DEFT1604 Mohd Umaid Patel Mehfooz Patel 43400 AXTB162799644769 05-Oct-16 46600 AXTB170557301531 24-Feb-17 46600

46600
183200 RGEL
Nagpur
NG15DEFT1469 MOHSIN MAULA BAKSH 70900 AXTB162799644655 05-Oct-16 76300

76300

76300
299800 RGEL
Nagpur
NG15DLFT1677 NAUSEEN NABI MALADHARI 93300 AXTB161322454969 09-May-16 100000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.

193300 RGEL
Nagpur
NG15PGFT0218 Naved Nisar Ahmed 100000 AXTB162421821264 29-Aug-16 100000 AXTB170166825662 01-Feb-17
200000 MAEL
Nagpur
NG15DEFT0611 NIHAN ASHFAQ SHEIKH 64100
07-Sep-16 64100

64100

64100
256400 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0250 RAZIK RAZA ABDUL RAFIQUE SHEIKH 88000 AXTB162799644600 05-Oct-16 88500
07-Mar-17 91000267500 RGEL
Nagpur
NG15PGFT1482 SHAHEENANJUMMOHAMMAD IQBAL
सदर शैक्षणिक कर्ज प्रस्तावात अर्जदाराचा भाऊ जमीनदार असलीयाने त्यांची कैतूंबिक उत्पन्न २५०००० (महामंडळाचा उत्पन्न मर्यादे) पेक्षा जास्त अस्लीयाने अर्ज नामंजूर करनियात येत आहे. Nagpur
NG15DEFT0328 SHAIKH ARSHAD HASIB 72000 AXTB161230136186 25-Apr-16 72200 AXTB170166825438 01-Feb-17 72200216400 RGEL
Nagpur
NG15DEFT2008 syed faisal ahmed 74800 AXTB161179110426 24-May-16 80500 AXTB170309875489 30-Jan-17 80500

80500
316300 RGEL
Nagpur
NG15DEFT0643 zubair akhtar akhtar 33400 AXTB162514297619 07-Sep-16 33400
07-Mar-17 3300099800 RGEL
Nagpur