Education loan file status, If found any Correction or have any Suggession please contact to 022-22633351 (Abdul Aziz)
File No Name of The Applicant 1st Instalment Amount 1st Instalment Status / NEFT No Update 2nd Instalment Amount 2nd Instalment Status / NEFT No Update 3rd Instalment Amount 3rd Instalment Status / NEFT No Update 4th Instalment Amount 4th Instalment Status / NEFT No Update 5th Instalment Amount 5th Instalment Status / NEFT No Update Total Instalment Amount Scheme Remarks District
599 Khan Abdul Rahman Abdul Rashid 50000 239592 31-Mar-09 50000 567072 25-Aug-09 50000

50000
200000 EL
Jalgaon
M/JAL/E/06090011 Imran Khan Ramzan khan 40000 568175 12-Sep-0940000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06090005 Khan Shoaib Amir 90000 568169 12-Sep-09 90000

90000

90000
360000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/060901005 KHAN SHOEB AMEER, JALGAON 90000 568169 12-Sep-09 78000 009335 04-Jul-14
168000 RGEL FINAL INSTALMENT PAID JALGAON
M/JAL/E/06090007 Khan Tosif Asullah 35000

35000


70000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/06090008 Khatik Shaikh Shoaib Yunus


40000 567300 29-Aug-09
40000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06090003 Malik Tabssumbano Gainoddin 20000 567569 16-Sep-09 20000 287582 11-Sep-10
40000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090018 Mirza Jafar Iqbal 11820 568174 12-Sep-0960000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090015 Patel Tosif Taslim 44000 568155 09-Dec-09 44000 297524 01-Mar-11 44000 0


132000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06090009 Raees Khan Amanullah Khan 40000 568172 12-Sep-0940000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06090004 Shahinbee Shaikh Kamroddin 20000 567568 16-Sep-09 20000 287583 11-Sep-10
80000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0609002 Shaikh Aabid Shaikh Husen 100000 567999 12-Jul-09 100000 126874 19-Mar-10 100000 311630 11-Jan-20 100000 879054 18-Apr-13


400000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
JAL-02 Shaikh Abid Shaikh Husain 100000 567999 07-Dec-09 100000 126874 19-Mar-10 100000 311630 21-Jan-11 100000 0400000 EL
JALGAON
M/JAL/E/06090010 Shaikh Majid Shaikh Ismail 40000 568158 12-Sep-0940000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06090006 Shaikh Nadeem Shaikh Shabbir 90000 568002 12-Jul-0990000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06090012 Shaikh Tanveer Shaikh Salim 40000 568376 12-Sep-0940000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06090001 Zahid Ahmad Mohmad Zamil 40000 567985 12-Feb-09 40000 126678 03-Apr-10 40000 287585 11-Sep-10

120000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090019 Aafaque Ahemad Mohd. Iqbal 45000 126892 20-Mar-10 45000 287333 30-Aug-10 45000 297515 01-Mar-11

135000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/12090029 Mahajan Shalaka Ajay 50000 126977 31-Mar-10 50000 287332 30-Aug-10 50000 251743 14-Oct-11 50000 130925 01-Nov-12


200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090024 Shaikh Fauziyanaz Mohd. Saleem 17000 126978 31-Mar-10 17000 287329 30-Aug-10
34000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090021 Shaikh Saba Anjum Habibuddin 125000 126889 20-Mar-10 125000 287367 30-Aug-10 100000
06-Jan-12 125000
500000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/12090033 Taufique Ahmad Amanullah Khan 35000 127286 31-Mar-1035000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/03100043 Fakir Nyamat Ali Husenshah


22000 0

22000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/03100038 Girase Subel A. Khalikha


100000 311635 21-Jan-11
100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/03100044 Khan MohdIrfan Ab. Raheman, Jalgaon 50000 251737 14-Oct-11 50000 130949 07-Nov-12 50000 861386 10-Apr-13 50000 892289 05-Dec-13


200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/03100039 Khan Nagina Bano Aijaz Khan


27000 311627 21-Jan-11
27000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090016 Patel M. Siddiqui Nurmohamad 125000

125000


250000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/03100041 Pathan Arshad Khan Ayyub Khan 40000 311636 21-Jan-11 40000 411607 27-Jul-11 40000 130636 22-Jun-12 40000 864698 04-Apr-13


160000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/12090032 Patve Riyasat Md. Sadik 40000 411289 17-Jun-11 40000 870891 27-May-13 40000 888631 27-Jul-13 40000 888808 26-Aug-13


160000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/03100034 Shah Nadim Ahemad Nasir Shah 45000 311631 21-Jan-1145000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/03100035 Shaikh Anees Ahamad Abdul Sattar 35000 396207 01-Aug-1135000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/03100042 Shaikh Gulam Rasool Fazlullah 100000 311633 21-Jan-11 100000 411153 18-May-10
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/03100037 Shaikh Idrees Israil 35000 0
35000 0

70000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/03100040 Shaikh Nazeem Shaikh Lal 100000 287581 09-Nov-10 100000 411151 18-May-11
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/12090028 Shaikh Sharique Ahmad Mushtaque Ahmad 70000 126876 19-Mar-10 70000 311634 21-Jan-11 70000 254338 22-Nov-11 70000 856827 07-Feb-13


280000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/03100036 Shaikh Mohd. Taher Bhikari 45000 297949 25-Apr-1145000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/04100051 Deshmukh Adnan Shakeel 100000 287327 30-Aug-10 100000 297501 03-Jan-11
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090020 Khan Waheed Yunus

65000 0
65000 0130000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100053 Khan Waseem Khan Basheer Khan 60000 287607 27-Sep-10 60000 311628 21-Jan-11 60000

60000
240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/12090027 Khan Zarrar Ahmed Akhlaque Ahmed 40000 126888 20-Mar-10 40000 870902 04-May-13 40000 888615 26-Jul-13
0120000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090023 Khatik Nisar Gaus Gulam Gaus 35000 126877 19-Mar-10 35000 296835 24-Feb-11 35000 412000 07-Jul-11 35000
175000 MAEL how to issue 4th instalment ? Jalgaon
M/JAL/E/04100049 Malik Ismail Malik Yunus 24000 287584 11-Sep-1024000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/12090030 Shah Faisal Mohd. Rafique 15000 126896 20-Mar-10 15000 297516 01-Mar-11 15000 251762 14-Oct-11

45000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/12090026 Shah Viqar Ahmed Mohd. Rafique 30000 126891 20-Mar-10 30000 287330 30-Aug-10
60000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/04100048 Shaikh Fahid Akhtar Shaikh Fayyazoddin 80000 287331 30-Aug-10 80000 0
80000 0
80000 0320000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/08090022 Shaikh Muzammil Siraj Mohd Farooque, Jalgaon 50000 126890 20-Mar-10 50000 396023 07-Jul-11 50000 251736 14-Oct-11 50000 009299 13-Jun-14


200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/12090031 Shaikh Nizamuddin Ruknoddin


40000 0

40000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/04100046 Shaikh Wasimuddin Shaikh Kamaluddin, Jalgaon 50000 888388 09-Jul-13 50000 009042 06-Mar-14
100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/04100047 Sk. Saddam Sk. Yuaqub 55000 297506 01-Mar-10 55000 411608 27-Jul-11
110000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08100054 Athwale Shilpa Prakash 85000 297521 01-Mar-11 85000 411217 08-Jun-11
170000 MAEL 14-Feb-14 Jalgaon
M/JAL/E/08100058 Bagwan Mohd. Mohseen Mohd. Mushtaque 45000 0
45000 0
45000 0
45000 0
45000 0
225000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100060 Jahagirdar Shaikh Avesh Kalimoddin 45000 297523 01-Mar-11 45000 251731 14-Oct-11 45000 0

0135000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100052 Kazi Vikar Ahamad Rahat Ali


80000 0
80000 0
80000 0240000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100065 Khan Rukhsar Bano Mohd. Rafique Khan 13000 0
13000 0

26000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100067 Mirza Tabasum Bano Samsubeg, Bhadgaon, Jalgon 65000 411286 17-Jun-11 65000 130359 06-Sep-12 65000 892715 17-Jan-14 55000 AXISP14340024363 06-Dec-14


250000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0810066 MOHAMMAD RIZWAN SK.YUSUF 35000 0
35000 0
35000 0


105000 MAEL
JALGAON
M/JAL/E/08100066 Mohd. Rizwan Shaikh Yusuf 35000

35000

35000105000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100068 Mohsin Khan Khaleel Khan 35000 254907, 130258 09-Aug-12 35000 130969, 130947 21-Nov-12
70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08100059 Patel Firoj Shagir 100000 297518 01-Mar-11 100000 0
100000 0


300000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100056 Pathan Aajmal Mohd. Khan 75000 297507 01-Mar-11 75000 888360 08-Jul-13 75000 0
75000 0300000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100063 Rangrez Ahemad Raza A. Raheem, raver, jalgaon 55000 297514 01-Mar-11 55000 130943 07-Nov-12 55000 892985 01-Mar-14 55000

55000

275000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100061 Shah Abid Nisar Ahemad 55000 297519 03-Jan-1155000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08100057 Shaikh Abrar Shaikh Valiahad
297503 01-Mar-11 70000


70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0810055 Shaikh Ahesan Shaikh Gulam Dastgeer
297504 01-Mar-11 70000


70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08100062 Shaikh Mohd. Azizuddin Mohd. Nasiruddin 65000 0
65000 0
65000 0
65000 0260000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/12090025 Wasim Akhtar Jamil Akhtar 40000 297954 25-Apr-11 40000 888235 03-Jul-13 40000 AXTB152314960561 19-Aug-15 40000
160000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/08100064 Weeqar Ahmad Khan Shakeel Ahmad khan 17000 0
17000 0

34000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/02110069 Farooqui Shahin Arefa Rizwan Wasiuddin 95000 859523 28-Mar-13 95000
01-Mar-17 60000250000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/03100045 Jambhulkar Monal Chandramani

40000 411293 17-Jun-11 40000
80000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/02110083 Khan A. Khalique, A. Qadar Khan 79000 888743 20-Aug-1379000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/02110076 Khan Avez Iqbal Khan Quraishi, Chalisgaon, Jalgaon 49000 411198 06-Jun-11 50000 852555 11-Dec-12 50000 892877 14-Feb-14 50000 AXTB151523613818 01-Jun-15


199000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/04100050 Khan Zubair Zabibullah 54100 254914 03-Jan-12 54100 853321 18-Dec-12 54100 888239 05-Aug-13

162300 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/02110077 Mirza Tanveer Ahmed Afzal Baig 35000 411443 05-Jul-1135000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/02110084 Patel Azharuddin Tayyab Patel 33000 411125 13-May-11 33000 888259 03-Jul-13 33000 888695 06-Aug-13

99000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/02110091 Patel Mustaqueem Ismail, Jalgaon 42000 411124 07-Jun-11 42000 864696 03-Apr-13 42000 009152 19-Apr-14 42000

42000

210000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/02110078 Shaikh Samir Khalil 55000

55000


110000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/02110085 Syed Kahekashan Saleheen


13000


13000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/02110088 FAROOQUI MOINUDDIN RAUFUDDIN

70000 411627 02-Jul-11

70000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/02110072 KHAN MATIN MUKHTAR, PACHORA, JALGAON 80000 254708 19-Dec-11 80000 854896 16-Jan-13 80000 892843 10-Feb-14 80000 009140 10-Apr-14


320000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/02110075 MALIK JABIR MALIK JAKIR


13000


13000 MAEL
JALGAON
M/JAL/E/02110074 SHAIKH AFTAB ALAM MASOOD AALAM


35000 411445 05-Jul-11
35000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/02110081 SHAIKH MAHMUD ABDUL HABIB 45000 396031 08-Jul-11 45000 854935 16-Jan-13
90000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/02110087 SHAIKH MUSHIR SHAIKH GANI 65000 411444 05-Jul-11 65000 254707 19-Dec-11
130000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/02110082 SHAIKH SHAHNAWAZ MUSHTAK AHMED 65000 411446 05-Jul-11 65000 888540 22-Jul-13 65000 AXTB150439679225 23-Feb-15 65000 AXTB160536883911 23-Feb-16


260000 RGEL
JALGAON
M/JAL/E/02110080 SHAIKH TAUSIF GULAM AHMED 55000 396009 07-Jul-11 55000


110000 MAEL
JALGAON
M/JAL/E/02110073 SYED MOHD. SOHAIL SAYED JAMIL 100000 411986 29-Jun-11 100000 254889 02-Jan-12 50000 130621 14-Jun-12

250000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/02110079 KUMAT SANKET RAMESH 100000 411449 05-Jul-11 100000 130245 09-Aug-12
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/10110111 AADIL MOHD. IQBAL 60000 130741 18-Jul-12 60000 853339 18-Dec-12
120000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/09110104 Amjad Khan Ayyub Khan 55000 334373 02-Feb-1255000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. jalgaon
M/JAL/E/15 Jain neha Jayvilas 100000 334370 02-Feb-12100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/1211014 Jain Shweta Prafulla, Jalgaon 50000 334378 02-Feb-12 50000 009188 03-Apr-14 50000 AXTB153361959759 02-Dec-15

150000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0212049 Khan Abdul Raheman Ibrahim Khan 12000 856235 20-Feb-13 12000


24000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/06110095 Khan Awais Yusuf, Bhusawal 50000 254731 20-Dec-11 50000 892881 14-Feb-14 50000 AXTB150348267489 31-Jan-15

150000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. jalgaon
M/JAL/E/0212038 Khan Irfan Ahmad ibrahim Khan 12000 861384 10-Apr-13 12000


24000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0212039 Khan Shahrukh Mohd.Ayaz 33400

33400

33400100200 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0212013 Khan Sharik Lukman 100000

100000 MAEL
jalgaon
M/JAL/E/13 Khan Sharik Lukman 100000

100000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/10110107 Khan Shoeb nasibullah 90000 130281 23-Aug-12 90000


180000 MAEL
jalgaon
M/JAL/E/0212046 Khatik Amin Chirag 54000 130294 23-Aug-1254000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0212042 Khatik Imran Shaikh Mushtak 31800 130278 23-Aug-12 31800


63600 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/025 Khatik Mohsin Mukhtar 70000 852570 11-Dec-12 70000 888749 20-Aug-13 70000 892293 06-Dec-13

210000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/012 Khatik Sk. Majeet Sk. Jabbar 90000 859522 28-Mar-13 90000 892295 06-Dec-13
180000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06110096 Mirza Akhlakbeg Anwarbeg 40000 254844 31-Dec-11 80000 892170 20-Nov-13 80000 AXISP14342000298 06-Dec-14

200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090014 Navid Ahmed Abdul Majid Shaikh


45000 0
45000 0
45000 0135000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/10110109 Patel .A.Matin A.Alim 100000 334371, 334372 02-Feb-12100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. jalgaon
M/JAL/E/023 Patel Arbaz Ab Jabbar 50000 861419 10-Apr-13 50000 888226 03-Jul-13
100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/17 Pathan Abdul Kadir Latif Khan 80000 334368 02-Feb-12 80000 888254 03-Jul-13
160000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. jalgaon
M/JAL/E/0212047 Patve Mustkim Hamid 83000 130280 23-Aug-12 83000 856249 07-Feb-13 83000 AXTB150439679149 23-Feb-15

249000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0212036 Pinjari Anees Ahemad Shaikh Ayyub 83000 857535 15-Feb-13 83000 009048 04-Mar-14 83000249000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/06110098 Pirjade Imranuddin Sururvddin


28000

2800056000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/121131 Ramiz Khan Arif Khan 80000 853307 14-Dec-12 80000 861385 10-Apr-13 80000 892871 14-Feb-14

240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/02110090 Saiyad Moseem Saiyad Noor 60000 334374 02-Feb-1260000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0212045 Sayyed Amber Jamal Farooque Ali 61000 888242 03-Jul-13 61000 AXTB150307583476 24-Jan-15 64000 AXTB151827432506 01-Jul-15 64000 AXTB152894684299 16-Oct-15


250000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0212037 Sayyed Mohommed Raza Ali irfan Ali 56000

56000

56000168000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/18 Sayyed Shoaib Ahamad Shoukat Ali 50000 861418 10-Apr-13 50000 892976 01-Mar-14
100000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0212041 Shah Md. Shakir Md. Sajid 62500 130288 23-Aug-12 62500

62500

62500
250000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/10110112 Shah Naznin Bi Sadik 14000 334377 02-Feb-1214000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. jalgaon
M/JAL/E/0212028 Shaikh Abdul Aasif Abdul Shareef 56000 130945 07-Nov-12 56000

56000

56000
224000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/17A Shaikh Altamash Shaikh Burhan 45000 AXTB151067988328 16-Apr-15 45000


90000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/017a Shaikh Aqueel Khalil 40000 879021 23-Apr-1340000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/08090017 Shaikh Asif Salim 28000 0
28000 0

56000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/10110108 Shaikh Ejaz Khaju 60000 852974 14-Dec-12 60000 856248 07-Feb-13 60000 888725 20-Aug-13

180000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0212048 Shaikh Ejaz Shaikh fareed 56000 130320 31-Aug-12 56000

56000

56000
224000 MAEL
Jalgaon
m/jal/e/183 SHAIKH IKRAMUDDIN NASIRUDDIN 55000 287521 15-Oct-10 55000 297520 01-Mar-11 55000 254310 22-Nov-11 55000
220000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. JALGAON
M/JAL/E/24 Shaikh Imran Riyazuddin 75000

75000


150000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/20 Shaikh ismail Gulam mursaleem 100000 130334 06-Sep-12100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. jalgaon
M/JAL/E/0212040 Shaikh Javed Rehman Zafar Mohammad 42000 861382 10-Apr-13 42000 888668 05-Aug-13 42000 AXTB150439666169 23-Feb-15

126000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/028 Shaikh Junaid Akhtar Abdul Sattar 100000 334845 29-Feb-12 100000


200000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/027 Shaikh Mudassar Shaikh Altaf Maniyar 100000 130733, 130734 16-Jul-12100000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/10110106 Shaikh Nabi Gulab, Pachora, Jalgaon 70000 853773 27-Dec-12 70000 892476 21-Nov-13 70000 892916 14-Feb-14

210000 MAEL Final Installment Paid, Recovery process will be start. jalgaon
M/JAL/E/08090013 Shaikh Nilofar Noorul Amin 28000 126898 20-Mar-1028000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/06110093 Shaikh shahid akhtar saifuddin 90000

90000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/10110110 Shaikh Sirajoddin Shamsoddin 50000 334369 02-Feb-1250000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. jalgaon
M/JAL/E/16 Shaikh Tarique Ahmed Mustaque Ahmed 50000 130727 13-Jul-12 50000 AXTB152436504726 31-Aug-15 50000 AXTB152894684060 16-Oct-15 50000 AXTB163230524038 18-Nov-16 50000

250000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/10110113 Shaikh Zahiruddin Bashiruddin 80000 334376 02-Feb-12 80000 892152 11-Oct-13 80000 892177 20-Nov-13

240000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. jalgaon
M/JAL/E/0212043 Momin Julahe Mohammad Sadiq Abdul lateef 56000 130942 07-Nov-12 56000 879051 18-Apr-13
112000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/071 Shaikh Kamil Shaikh Khalil 100000 888380 09-Jul-13 100000 AXTB151108458232 20-Apr-15
200000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0212044 Khan Hamidraza Ishakhqkhan, Amalner 100000 875862 11-May-13 75000 892294 06-Dec-13 0

0
175000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0117 Pinjari Mohd Mohseen Shaikh Usman 48000 875861 11-May-13 48000 888731 20-Aug-13 48000 AXTB150439666309 23-Feb-15 0
144000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/057 Shaikh Mujibur Raheman Shakil 91000 870930 13-May-1391000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/105 Abid Khan Rehanullah Khan 29420 873593 18-Apr-13 29420 888612 26-Jul-13
58840 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/261102 Khan Junaid Ahmed Rehanullah Khan 56000 861420 10-Apr-13 60000 AXTB150439679309 23-Feb-15 64000 AXTB161179113196 25-Apr-16

183000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0312005A Pinjari Tabassum Bi Afzal 12600 888258 03-Jul-13 0

0

0

0

12600 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/261101 Saiyed Amin Siyed Kalim 57000 888353 08-Jul-13 61000 888741 20-Aug-13 65000 AXTB150348267493 31-Jan-15

183000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/125 Salman Khan Ayyub Khan 41800 009123 04-Apr-14 43800

45800

0

0

131400 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130101 Shaikh Fazaloddin Shaikh Mukhtar 39000

0

0

0

0

39000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/013 Shaikh Mohammadi Saifulla 62500 888252 03-Jul-13 62500 888670 05-Aug-13 62500 AXTB150439679112 23-Feb-15 62500 AXTB152894684048 16-Oct-15


250000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/20121128A Shaikh Nazish Ahmad Mohmmad Hanif, Jalgaon 100000 888307 05-Jul-13 100000 892298 06-Dec-13 100000 AXTB150348267500 31-Jan-15 100000 AXTB160536883866 23-Feb-16 0

400000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/100 Shaikh Umer Akhtar Nazimuddin 27000

27000

0

0

0

54000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/096 Syed. Asif Iqbal TANVIR IQBAL 98000 888256 03-Jul-13 98000 888748 20-Aug-13
196000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130106 Waqar Ahmed Mohd. Jainuddin 63000 873583 18-Apr-13 63000

63000189000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0512072 ANEES AHEMAD ABDUL MUNAF, JALGAON 59190 009350 23-Jul-14 59190 AXTB150307583486 24-Jan-15
118380 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0312007 ANSARI MOHASIN AHEMED KHURSHID AHEMAD 13000 888257 03-Jul-1313000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130103 ARAB JUNED AKRAM JAVID AKRAM, BHUSAWAL 71500 888611 26-Jul-13 71500 892755 22-Jan-14 71500 AXTB150348267529 31-Jan-15 71500 AXTB153514576843 17-Dec-15


286000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130311 MAZHAR ALI SHAIKH ALIYAVRJANG, CHALISGAON 50000 888861 16-Sep-13 50000 892292 06-Dec-13 50000 AXTB150348267636 31-Jan-15

150000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0312001 MOMIN MOHAMMADI ISMAIL MOHAMMAD ANWAR 13000

13000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/107 NADIM SHAIKH CHAND, PACHORA, JALGOAN 67800 888614 26-Jul-13 67800 892756 22-Jan-14 67800 AXTB160842274963 24-Mar-16 67800
05-Nov-16


271200 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130105 SAYED ZAHED ALI JAVED 67226 888344 08-Jul-13 71740 AXTB150348267494 31-Jan-15 71740 AXTB161179113142 25-Apr-16 71740 AXTB162993453748 25-Oct-16


282446 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0312006 SHAIKH HEENAKAUSAR SALEEM 12500 888245 03-Jul-1312500 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130102 SHAIKH IMRAN SHAIKH LATIF, Jalgaon 54467 888206 03-Jul-13 63813 892711 17-Jan-14
118280 RGEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/013 SHAIKH MOHAMMADI SAIFULLA 62500

62500

62500

62500
250000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130116 SHAIKH NIHAL SHAIKH ZAHEER, JALGAON 38673 888255 03-Jul-13 38673 892901 14-Feb-14
77346 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130113 SHOEB BISMILLAH KHATIK 65000 888279 03-Jul-13 65000 888730 20-Aug-13 65000 AXTB160649026421 04-Mar-16

195000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0312005B SK. NAEEMUDDIN GAFFAR, RAVER, JALGAON 56274 888253 03-Jul-13 56274 893000 01-Mar-14
112548 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130108 AYUSHI ABHAY KANKARIYA 61500 888620 27-Jul-13 61500 892176 20-Nov-13
123000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/201301112 CHANDANSHIV NEHA PRAMOD 75000 888669 05-Aug-13 75000 AXTB151108399438 20-Apr-15 75000 AXTB160649026534 04-Mar-16

225000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0119 KHAN NABEEL AHMED 100000 888314 05-Jul-13 100000 AXTB150621961759 07-Mar-15 100000 AXTB160374246066 06-Feb-16 50000
350000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130107A MOMIN MOHAMMAD TANVIR MOHAMMAD ANWAR, AMALNER 27050 892291 06-Dec-13 27085


54135 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/129 PATHAN NILOFAR YUSUF KHA 62000 888313 05-Jul-13 42000 AXTB150439678866 23-Feb-15 42000 AXTB161760385567 24-Jun-16 42000
05-Nov-16


188000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/2013119 PINJARI SHAIKH TAUFIQUE SHAIKH AYYUB, BODWAD 71580 888613 26-Jul-13 71580 892296 06-Dec-13 71580 AXTB150348267641 31-Jan-15 71580 AXTB153514577003 17-Dec-15


286320 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20121126 PUSHKAR AJAY MAHAJAN, JALGAON 60470 888195 03-Jul-13 60470 892297 06-Dec-13 60470 AXTB150348267685 31-Jan-15 60470
05-Nov-16


241880 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/2013104 SHAIKH IMRAN RIYAZUDDIN 56000 888210 03-Jul-13 50000 888996 24-Sep-13 63000 AXISP14342000338 06-Dec-14

169000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130110 SHAIKH JALEES AHEMAD MOHAMMAD ARSHAD, PUNE 84000 888309 05-Jul-13 83000 892425 13-Dec-13 83000 AXTB150439679030 23-Feb-15

250000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20121128 SHAIKH RAIZWANA BE SHABBIR, AMALNER 16600 888623 27-Jul-13 13150 892290 05-Dec-13
29750 RGEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/20130107 CHHAPPARBAND EMADADALI ASALAMALI, PACHORA, JALGAON 85000 892918 14-Feb-14 85000

85000

85000
340000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130104 MANIYAR SHAIKH MOHSIN SHAIKH QAYYUM, BODWAD 77940 892701 17-Jan-14 77940 AXTB150348267683 31-Jan-15 77940 AXTB153514576977 17-Dec-15

233820 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130099 MUJAWAR EZAJAHMED SK. NAJAHMED, AMALNER, JALGAON 50700 892925 28-Feb-14 50700 AXTB150348267667 31-Jan-15 50700 AXTB153179408693 13-Nov-15 50700
05-Nov-16


202800 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130106A Naznin Nishant Muzaffar Khan, Bhusawal 100000 892856 11-Feb-14 100000 AXTB153179408734 13-Nov-15 100000300000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130106A NAZNIN NISHANT MUZAFFAR KHAN, Bhusawal 100000 892856
100000 AXTB150348267505 31-Jan-15 100000300000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130050 PATHAN ARSHAD KHAN AYYUB KHAN, NAGAR 98000 892789 23-Jan-14 97600 AXTB150348267486 31-Jan-15
195600 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/129A RAASHID ALI SIDDIQUE ALI, KASODA, ERANDOL 71730 892712 17-Jan-14 71730 AXTB150348267743 31-Jan-15
143460 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130049 SHAIKH ADIL SHAIKH KHALIL, LOHARA 56960 892824 07-Feb-14 57010 AXISP14340024379 06-Dec-14
113970 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130101A SHAIKH JAVEED ABDUL HAMID, JALGAON 68930 892766 22-Jan-14 68580


137510 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130108A Shaikh Mohd. Faisal Mohd. Farooque, Jalgaon 84930 892788 13-Feb-14 89020 AXTB160475983122 23-Feb-16 89120263070 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/100 SHAIKH UMER AKHTAR NAZIUDDIN, YAWA,JALGONA 27000 892917 14-Feb-14 27000 009139 10-Apr-14
54000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130105A SHAIKH WAQUAR AHMED AB. GANI, JALGAON 63670 892702 16-Jan-14 63670 AXTB153514577000 17-Dec-15 63670

63670
254680 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130102A SHAIKH WARIS SHAIKH ISMAIL, JALGONA 100000 892882 14-Feb-14 100000 AXTB150348267498 31-Jan-15
200000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130103A TEJAS UJWAL DEREKAR, RAVER, JALGAON 83500 009186 02-Apr-14 83500 AXTB153361959658 02-Dec-15 83000
09-Mar-17

250000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130051 WASEEM KHAN BASHEER KHAN, RAVER, JALGAON 100000 892572 01-Jan-14 100000 AXISP14342000389 06-Dec-14
200000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130174 AFJAL YUSUF SHAH 38000 0221060551400086 03-May-14 38000 AXTB162993453806 25-Oct-16 38000

38000
152000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130175 ARSHIN BI SHAIKH SHAKIBBUDDIN 64778 0221061931400113 10-Mar-14 64778 AXTB150307583491 24-Jan-15 64778194334 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/2013318 DESHPANDE MARIYA SADIYA BHAYYA SAHEB 100000 AXISP14349043366 15-Dec-14 100000 AXTB150621961747 07-Mar-15 100000 AXTB160292007824 25-Jan-16 100000 AXTB170309869831 30-Jan-17


400000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130183 FAISAL KHAN ASIF KHAN 32000 0221061931400056 10-Mar-14 32000


64000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/2013296 KHAN ZEESHAN MOHD AYAZ 100000 0221061931400061 10-Mar-14 100000 AXTB150307583377 24-Jan-15 100000 AXTB160374245916 06-Feb-16 100000 AXTB170496154287 18-Feb-17


400000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130172 MIRZA AARSHAD BEG AYUB BEG 57910 0221061931400110 10-Mar-14 57910 AXTB160292007861 25-Jan-16 57910173730 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130181 MOHD UVESH MOHD YUSUF 57630 0221062061400111 29-May-14 57630 AXTB150348267514 31-Jan-15
115260 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/2013186 SAYYED IMTIYAZ JAHANGIR ALI 95031 0221061931400050 10-Mar-14 95031 AXTB150307583311 24-Jan-15 95031 AXTB152894684074 16-Oct-15

285093 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130176 SAYYED MOHOMMED AZA ALI IRFAN ALI 60971 0221061931400052 10-Mar-14 62671 AXTB151635475982 12-Jul-15
123642 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130180 SHAHAWAZ PIYAR MOHD 82500 0221061931400119 10-Mar-14 82500

82500

41250
288750 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130047 SHAHRUKH KHAN AIJAZ HUSAIN 86085 0221061931400111 10-Mar-14 86085 M/JAL/E/20130047 24-Jan-15
172170 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130171 SHAHRUKH MOHAMMAD SHAIKH RAFIQUUE 82750 0221061931400118 10-Mar-14 82750 AXTB150348267507 31-Jan-15
165500 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/20130182 SHAIKH IQBAL SALIMMUDDIN 72740 0221061931400106 10-Mar-14 72740 AXTB162993453795 25-Oct-16 73140218620 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/2013185 SHAIKH IRFAN SHAIKH ISMAIL 57620 AXISP14309015294 05-Nov-14 57620 AXTB150864896848 30-Mar-15 57620
05-Nov-16 57620
230480 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130173 SHAIKH REHAN SHAIKH KHALIL 77260 0221061931400107 10-Mar-14 77260 AXTB150307583488 24-Jan-15
154520 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/2013184 SHAIKH RIYAZ SHAIKH MEHMOOD 41670 0221061931400102 10-Mar-14 41670 AXTB162993453745 25-Oct-16 41670125010 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130170 SHAIKH VASIM AHAMAD NIHAL AHAMAD 82750 0221061931400112 10-Mar-14 82750 AXTB150348267746 31-Jan-15
165500 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/2013189 SHAIKH WAQAR AHMED AASIF AHMED 45410 0221061931400121 10-Mar-14 45460 AXTB161230300890 30-Apr-16
90870 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/20130048 SHAIKH ZAHIR AHMED SHAIKH SANDU 86085 0221061931400114 10-Mar-14 86085 AXTB150307583376 24-Jan-15
172170 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/2013187 WAHEDAT FAIZI LAL MOHAMMAD 63000 0221061931400120 10-Mar-14 69000 AXTB150307583598 24-Jan-15
132000 RGEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/2013303 AADIL KHAN MUZAFFAR KHAN 86850 0221062051400143 08-May-1486850 RGEL FINAL INSTALMENT PAID JALGAON
M/JAL/E/2013321 JAIN AMAN AJAY 50000 0221060551400087 03-May-14 50000 AXTB150348267631 31-Jan-15 50000 AXTB153179408721 13-Nov-15 50000 AXTB170309869490 30-Jan-17 50000

250000 MAEL
JALGAON
M/JAL/E/0120140663 ABDUL HAMID ABDUL GANI SHAIKH 97610 AXTB150135972662 12-Jan-1597610 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0120140672 ISHAQUE KHAN SULEMAN KHAN 38900 0221060681400058 06-Aug-14 38300 AXTB150864896928 30-Mar-15
77200 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0120140641 MOHD. SOHAIL SHAKIL PATEL 73000 0221060681400056 06-Aug-14 73000 AXTB152894684017 16-Oct-15 73000 AXTB170496154228 18-Feb-17 73000
292000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120140671 SAYYD SAHER JABIN SHAUKAT ALI 48500 0221060681400057 06-Aug-14 48500 AXTB150348267639 31-Jan-15
97000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Jalgaon
M/JAL/E/0120140670 SHAH ALAM SHAFIRODDIN SHAIK 56000 0221060681400059 06-Aug-14 56000 AXTB150348267741 31-Jan-15 56000

56000
224000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120141201 ANSAR AHEMAD SHAIKH AHESANUDDIN 100000 0221061871400180 17-Jul-14100000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0120141200 NADIM SHAH MUSHTAK SHA 59500 0221061871400180 17-Jul-1459500 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0220141234 SHAIKH SHAHEBAZ SHAIKH SADIUQUE 99800 0221061871400182 17-Jul-14 95800 AXTB150864896840 30-Mar-15 95800 AXTB153179408688 13-Nov-15 145800
08-Feb-17


437200 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0520141481 ANJUM PARVIN KALIM BAIG 37600 0221060581400088 05-Aug-14 37600 AXTB160292008122 25-Jan-16
75200 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120140934 JAVED KHAN ABDUL AZIZ KHAN 54610 AXISP14309015276 05-Nov-14 61110 AXTB151635475979 12-Jul-15
115720 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0520141482 KETAN PRAKASHCHAND KASALIWAL 76900 AXISP14309015279 05-Nov-14 77200 AXTB150307583380 24-Jan-15
154100 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0320141419 MD SAJID GULAM GAUS KHATIK 83700 0221060581400089 05-Aug-14 50200 AXTB151827432380 01-Jul-15 50500 AXTB161230300872 30-Apr-16 53600 AXTB161230300872 30-Apr-16


238000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0320141409 MOHAMMAD SAKIB AJMAL KHAN 75000 AXISP14309004570 05-Nov-14 75000 AXTB150621961686 07-Mar-15
150000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0120140933 MOHD. NASIBDARA IQBALUDDIN PEERZADE 73300 AXISP14309015275 05-Nov-14 72300 AXTB151108458492 20-Apr-15 72300 AXTB152894684220 16-Oct-15

217900 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120140931 NOOR MOHAMMED GUL MOHAMMED 57600 AXISP14309015273 05-Nov-14 57600 AXTB150307583378 24-Jan-15 57600 AXTB153514576988 17-Dec-15 57600 AXTB162993453752 25-Oct-16


230400 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0320141350 PATEL AZHAR MUKHTAR 80900 AXISP14309015274 05-Nov-14 86600 AXTB150864896939 30-Mar-15 86600 AXTB170073882731 07-Jan-17 87000
341100 RGEL
JALGAON
M/JAL/E/0320141415 PATEL WASIM BABULAL 72200 AXTB142661436215 23-Sep-1472200 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0320141413 RIZWAN AHMED SHAIKH KHALIL 27000 AXTB142661435912 23-Sep-1427000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0120140930 ROZIYA SHAIKH YUNUS 80000 221060291400156 27-Aug-14 80000 AXTB150307583473 24-Jan-15
160000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0320141416 SAYYED MUJAHID SAYYED ZAHOUR 58900 AXTB142661436007 23-Sep-14 58900


117800 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0320141412 SHAHEZAD SHAIKH MAHEMOOD 57600 AXTB142661436027 23-Sep-14 57600

57600172800 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0320141411 SHAIKH DANISH SHAIKH SHAHID 99600 AXTB142661436076 23-Sep-14 99600

99600298800 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120140932 SHAIKH MUJAHID SALIM 39660 AXISP14309015278 05-Nov-14 39660 AXTB151827432400 01-Jul-15
79320 MAEL
Jalgaon
m/jal/e/0320141351 SHAIKH NAZIM SHAIKH RAUF 32500 AXISP14309015283 05-Nov-14 32500 AXTB151635476023 12-Jul-15
65000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0320141414 SHAIKH SHOEB SALIMUDDIN 83000 AXISP14309004572 05-Nov-14 83000

83000

83000
332000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0320141410 SHAIKH ZAKIR SHAIKH HUSEN 66400 AXISP14309004571 05-Nov-14 66400 AXTB161230300979 30-Apr-16
132800 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/2013320 SHARUKH KHAN DADAKHAN 37000 AXISP14309015268 05-Nov-14 37000

37000111000 RGEL
Jalgaon
M/NAS/E/0320141317 SUFIYAN MOHD YASEEN 33650 AXISP14358002464 24-Dec-1433650 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0320141407 ZAFAR SHAKIL PATEL 78000 AXISP14309015271 05-Nov-14 83500 AXTB151108458205 20-Apr-15 83500 AXTB153179408696 13-Nov-15 83900 AXTB162993453799 25-Oct-16


328900 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0220141226 AAFRIN BEGUM MIRZA JAVID BAIG 71300 AXISP14309004573 05-Nov-14 71300 AXTB150864896839 30-Mar-15 71300 AXTB153514577010 17-Dec-15 69700
15-Dec-16 69700

353300 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/1020141567 MD SAJID GULAM GAUS KHATIKS 70700

48200

48200

51300
217900 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141659 DANISH JAMIL KHAN 51150 AXTB150135928757 12-Jan-15 50850


102000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141658 JUNAID KHAN NAEEM KHAN 89000 AXTB150135928766 12-Jan-15 88000 AXTB153179408777 13-Nov-15 88000 AXTB162993453744 25-Oct-16

265000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141657 MOHAMMAS MUJEEB ALI SABIR ALI 100000 AXTB150135928779 12-Jan-15 100000 AXTB162993453734 25-Oct-16 100000300000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120140927 MOHAMMED RAFIQ SUHAIL AHMED DESHMUKH 75500 AXTB150135928650 12-Jan-15 80500 AXTB152314960554 19-Aug-15 80500 AXTB152894684224 16-Oct-15 80500 AXTB162993453855 25-Oct-16


317000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150037 ABUBAKAR KHAN AYYUB KHAN 63300 AXTB150348267732 31-Jan-15 63300 AXTB161179112364 25-Apr-16
126600 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150033 ANAM BANO JAHANDAR KHAN 100000 AXTB150348267619 31-Jan-15 100000 AXTB160536883870 23-Feb-16
200000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150030 HITESH JAYANTILAL JAIN 61950 AXTB150348267650 31-Jan-15 61950 AXTB161179112365 25-Apr-16
123900 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150028 IRAM JAVED DESHMUKH 100000 AXTB150449792687 23-Feb-15 100000 AXTB160374246072 06-Feb-16 100000
07-Nov-16 100000
400000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150034 JUNED AHMED SAYYED AIJAZ AHMED 57500 AXTB150348267620 31-Jan-15 57500 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16
115000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150032 KHAN SADIYA BI SHABBIR KHAN 68050 AXTB150348267474 31-Jan-1568050 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0120150021 KHATIK MANJUK MUSHTAK 86773 AXTB150348267622 31-Jan-15 86773 AXTB160536883879 23-Feb-16
173546 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150042 MALAK MOHSIN MALAK LUQMAN 72500 AXTB150348267737 31-Jan-15 72500 AXTB170496154293 18-Feb-17
145000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120151673 MANYAR MOHD. NAEEM MOHS. SALIM 100000 AXTB150287273768 24-Jan-15 100000 AXTB152894684354 16-Oct-15
200000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150029 MOHD ALIM MOHD SALIM 77000 AXTB150348267465 31-Jan-15 77000 AXTB152894684221 16-Oct-15 77000
07-Nov-16 77000
308000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150025 MOHD TAUSIF QAMRUDDIN 100000 AXTB150348267519 31-Jan-15 100000 AXTB153179408692 13-Nov-15 100000 AXTB163230524085 18-Nov-16

300000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150023 PATEL MOHD AZHAR MOHD SAGEER 53000 AXTB150348267485 31-Jan-15 53000 AXTB152894684119 16-Oct-15 53000 AXTB162993453870 25-Oct-16

159000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150022 PATHAN SADIK KHAN ASLAM KHAN 80645 AXTB150348267468 31-Jan-15 83368

87279251292 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150038 SAJJAD ALI SAYYED ALI 100000 AXTB150348267655 31-Jan-15 64000 AXTB161760385569 24-Jun-16
164000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150041 SAMA NAAZ SHABBIR KHAN 60000 AXTB150348267463 31-Jan-1560000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0120150039 SAYYED JUNED ALI HAROON ALI 86000 AXTB150348267459 31-Jan-15 86000


172000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150035 SHADAB SHAKIBUDDIN SHAIKH 50800 AXTB150348267496 31-Jan-15 50550
31-Mar-17
101350 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150026 SHAIKH RAEES SHAIKH SAEED 78000 AXTB150348267735 31-Jan-15 78000 AXTB161179112357 25-Apr-16 78000
08-Feb-17 117000
351000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150040 SHAIKH SHAHID AHMED ABDUL RAHIM 83500 AXTB150348267618 31-Jan-15 83500 AXTB161230301038 30-Apr-16
167000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150036 SHAIKH SHAKIR AHEMEDMUKHTAR AHEMAD 36600 AXTB150348267479 31-Jan-15 36800 AXTB153179408756 13-Nov-15
73400 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150024 SHAIKH SHARUKH SHAIKH TAIYAB 79000 AXTB150449792902 23-Feb-15 79000 AXTB161760385581 24-Jun-16 79000
08-Feb-17 105000
342000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150027 SHOEB AHMED RIYAZUDDIN 74000 AXTB150348267458 31-Jan-15 74000 AXTB152894684052 16-Oct-15 82000
07-Nov-16

230000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0120150031 SURBHI ANIL KANKARIYA 60000 AXTB152193126423 07-Aug-15 53500 AXTB152894684332 16-Oct-15 57500 AXTB163230523962 18-Nov-16 61500
232500 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141730 AAFREEN SHABNAM SHAIKH MUSA 52000 AXTB151979781554 16-Jul-15 52000 AXTB152894684358 16-Oct-15 86000
05-Nov-16

190000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141726 AASAMA SHARIF PATEL 83000 AXTB151189273164 28-Apr-15 83000 AXTB160536883875 23-Feb-16
173000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0220150430 AHMED ALI MUMTAZ ALI SAYYED 60000 AXTB150864905126 30-Mar-15 60000


120000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1230141863 FAIZAN KHAN MUNSAF KHAN 78500 AXTB151189273223 28-Apr-15 78500 AXTB160649026427 04-Mar-16
157000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0320150481 HUZEFA SHAH AFIQUE SHAH 85000 AXTB150997045550 09-Apr-15 85000 AXTB152894684163 16-Oct-15 85000
05-Nov-16 85000
340000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141723 JAIN ANAND RAJENDRA 65000 AXTB151189273207 28-Apr-15 65000 AXTB160536883848 23-Feb-16
130000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0320150471 SAYED NOOR MOHD MUSHTAQ ALI 84600 AXTB150997045572 09-Apr-15 84600
08-Feb-17
169200 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141734 SAYYED SHADAB AASIF ALI 94000 AXTB150864897372 30-Mar-15 94000

94000

94000
376000 RGEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141685 SHAIKH MOEEN SHAIKH ISRAEEL 100000 AXTB151108398727 20-Apr-15 95000 AXTB152894684167 16-Oct-15 95000
07-Mar-17

290000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141724 SHAIKH SAYMIN SHAIKH ISHAQUE 48000 AXTB151189273159 28-Apr-15 48000

48000144000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141729 SHAIKH VSIM SHAIKH RAFIK 65600 AXTB151189273219 28-Apr-1565600 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/1220141735 ALTAF MUBARAK BHISTI 73000 AXTB151746454422 23-Jun-1573000 MAEL FINAL INSTALMENT PAID Jalgaon
M/JAL/E/0220150290 AZHARUDDIN SHAIKH MEHMOOD 79500 AXTB151878343762 06-Jul-15 79500 AXTB163230524625 18-Nov-16 79500238600 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0420150557 FAISAL KHAN AJMAL KHAN 79700 AXTB151979781540 16-Jul-15 79700 AXTB170763444344 17-Mar-17 79700239100 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0620150721 HUSAIN AB BASID PATEL 40000 AXTB151878343701 06-Jul-15 40000 AXTB160536884008 23-Feb-16
80000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/0420150558 JAVED SHAIKH RAHIM SHAIKH 30000 AXTB151878343687 06-Jul-15 30000


60000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141732 SHAIKH ABRAR SHAIKH NAZIMUDDIN 35000 AXTB151878343707 06-Jul-15 35000


70000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141733 SHAIKH MATEEN SHAIKH NAZIMUDDIN 45000 AXTB151827434900 01-Jul-1545000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141728 TAZIMODDIN SAEEDODDIN 63000 AXTB151979781491 16-Jul-15 63000

63000189000 MAEL
Jalgaon
M/JAL/E/1220141725 SHAIKH MOHSIN SHAIKH GULAM RASOOL 60000 AXTB153118608518 07-Nov-1560000 MAEL
Jalgaon
JG15PGFT1987 AAQUIB SALEEMODDIN SHAIKH 47000 AXTB161179110336 24-May-16 47000 AXTB170496154340 18-Feb-17
94000 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT0717 ABDUL KARIMABDUL SHAFISHAIKH 70000 AXTB160659091395 05-Mar-16 66700 AXTB162993453798 25-Oct-16
136700 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT1231 abdul rehman nasimuddin shaikh 67900 AXTB161230135666 26-Apr-16 67900 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16 67900

67900
271600 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT1014 AFFAN AHMAD MOHAMMAD SALIM SHAIKH 72000 AXTB160740506461 20-Mar-16 72000 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16
144000 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT0650 AKIBAJIM AHEMADSHAIKH 50000 AXTB160740507307 20-Mar-16 50000 AXTB170309871626 30-Jan-17 50000150000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0979 ALTAF RIYAZUDDIN SHAIKH 66500 AXTB161322454933 09-May-16 66500 AXTB163230524679 18-Nov-16 66500

66500
266000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0497 ANWAR HARUN PINJARI 54000 AXTB161097628935 18-Apr-16 54000 AXTB162993453868 25-Oct-16
108000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1388 Arbaz Nasir khan 98000 AXTB161179110012 24-May-16 98000 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16 98000

98000
392000 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT1948 danish sajid mohd 73200 AXTB161230135664 26-Apr-16 73200 AXTB162993453854 25-Oct-16
146400 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1390 Danishoddin Salimoddin Jahagirdar 97000 AXTB160740507321 20-Mar-16 96800 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
96800

132000
422600 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0668 Ejazuddin Riyazuddin Shaikh 100000 AXTB161760328262 24-Jun-16 100000 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16 100000

100000
400000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1410 IRFAN YUSUF KAKAR 86000 AXTB161179110101 24-May-16 86000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
86000

128000
386000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1947 Lawrence John Michael 79600 AXTB161179110455 24-May-16 80400 AXTB162993453793 25-Oct-16
160000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0819 mohammad awais zafaruddin qazi 85900 AXTB161097628882 18-Apr-16 85900 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
85900

85900
343600 RGEL
Jalgaon
JG15OTFT1006 mudassir gulam nabi ahmed 86000 AXTB161097628866 18-Apr-16 85000 AXTB162993453791 25-Oct-16 85000

85000
341000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0455 Nadim she Unus Mujawar 66500 AXTB161097629000 18-Apr-16 66500 AXTB162993453749 25-Oct-16 66500199500 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1780 nafees ahemad raees ahemad shaikh 86000 AXTB160740506825 20-Mar-16 86000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
86000

84000

89000

431000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0694 PINJARI SALMAN CHHANNU 62900 AXTB161230136250 26-Apr-16 62900 AXTB162993453750 25-Oct-16 62900188700 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0782 PIYUSH RAJENDRA CHHAJED 83000 AXTB160659091387 05-Mar-16 82000 AXTB162993453801 25-Oct-16 82000247000 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT0965 RAEES MAHTAB KHAN 100000 AXTB160740508473 20-Mar-16 100000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे. 03-Apr-17 100000300000 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT1792 Ramizahemad mohd anis khatik 76000 AXTB160659091460 05-Mar-16 76000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.

152000 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT1464 Rizwan Zarrar Khan 61000 AXTB160740508470 20-Mar-16 61000 AXTB162993453735 25-Oct-16
122000 RGEL
Jalgaon
JG15DEPT1338 SABAKHAN SAJIDKHAN PATHAN 99500 AXTB161230136267 26-Apr-16 99500 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
99500

149200
447700 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT1777 Sabir Ismile Kakar 63000 AXTB160740506694 20-Mar-16 63000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.

126000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1005 SAFIYA SHAHANAVAJ PATEL 89600 AXTB160740506065 20-Mar-16 89600 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16 89600268800 MAEL
Jalgaon
JG15DLFT1641 SAJID AHMAD SHAIKH AABID 43800 AXTB162799644547 05-Oct-16 43800


87600 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1795 SARFARAZ A WAHAB DESHPANDE 62900 AXTB162595786061 15-Sep-16 62900 AXTB170073883075 07-Jan-17 62900188700 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT1022 SARFRAZ IQBAL SHAIKH 87500 AXTB161179110013 24-May-16 87500 AXTB170763444676 17-Mar-17
175000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0006 SH SHAHDAB SH UNUS MUJAWAR 66500 AXTB161097629064 18-Apr-16 66500 AXTB162993453861 25-Oct-16 66500199500 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT0626 Shahistaparween shabbier shaikh 87000 AXTB160659091424 05-Mar-16 87000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.

174000 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT0921 SHAIKH HUZAIFA RAEES 100000 AXTB161097628735 18-Apr-16 100000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
95000

74000
369000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0168 Shaikh Iftekhar Shaikh Ibrahim Manyar 67300 AXTB161230135625 26-Apr-16 67300 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
67300

67300
269200 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0658 SHAIKH KAMRAN SHAIKH SALIM 52200 AXTB160659091428 05-Mar-16 52200 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16 49900

49900
204200 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT0243 SHAIKH MUBIN SHAIKH KAMARUDDIN 85000 AXTB160659091456 05-Mar-16 85000 AXTB170166825408 01-Feb-17
170000 MAEL
Jalgaon
JG15PGFT0151 SHAIKH MUSHTAQUE SHAIKH SHABBIR 85000 AXTB160659091433 05-Mar-16 85000 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16
170000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0724 SHAIKHNOMANKALIM 48900 AXTB160659091396 05-Mar-16 48900 AXTB162993453741 25-Oct-16 48900146700 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT1240 shakib yakoob patel 100000 AXTB161230135782 26-Apr-16100000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0728 SK ALTAMASHSKQADIR 61000 AXTB160659091431 05-Mar-16 61000 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16 61000183000 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT1776 tanveer rahim shaikh 69800 AXTB161230135615 26-Apr-16 69800 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
69800209400 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0773 Vrushabhkumar Sunilchand Jain 80000 AXTB160659091412 05-Mar-16 80000 AXTB162993453792 25-Oct-16 90000250000 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT0506 AADITYA RAHUL JAIN 100000 AXTB162421821256 29-Aug-16 100000 AXTB162993453790 25-Oct-16 100000

100000
400000 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT1800 ABDUL HAKIM ABDUL HAMID SHAIKH 76000 AXTB162993579523 25-Oct-16 76000 AXTB170309869844 30-Jan-17
152000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1992 Abrar Qasim Abdul 97200 AXTB161474682616 25-May-16 97200 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
97200

150000
441600 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1478 AKSHATA MAHENDRA SHAH 61500 AXTB161474682198 25-May-16 64000 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16 66000191500 MAEL
Jalgaon
JG15PGFT0818 Anas Zafaruddin Qazi 85900 AXTB162799644601 05-Oct-16 85900

85900

85900
343600 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT0806 ashfaque ibrahim shaikh 65600 AXTB162300087474 17-Aug-16 65600


131200 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT1540 ATIQUE AHEMAD KALIM AHEMAD SAUDAGAR 102500 AXTB162993579432 25-Oct-16 102500 AXTB170496154558 18-Feb-17
205000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0821 Azar Bhaiyya Patel 66700 AXTB161474682310 25-May-16 66700 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16 66700200100 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT0348 Daniyalkhan Firozkhan pathan 100000 AXTB162595785720 15-Sep-16 100000 AXTB170309869465 30-Jan-17 100000

100000

100000

500000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1377 Faizan Ahmad Shaikh Mohammad Yusuf 63000 AXTB162595785753 15-Sep-16 63000 AXTB170073882737 07-Jan-17 63000

61000
250000 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT0681 Faizan Ahmed Salman Akhtar Khan 86400 AXTB161474682481 25-May-16 86400 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
86400

86400
345600 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1727 Farheen Nisar Khan 62200 AXTB161474682489 25-May-16 62200 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
62200

116000
302600 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0587 FARHEEN SATTAR SHAIKH 99000 AXTB162300087336 17-Aug-16 99000 AXTB170309869483 30-Jan-17
198000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1156 HASEEN SHAKIL KHATIK 89000 AXTB162799644529 05-Oct-16 92000

95000

149000
425000 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT0684 IKARARALI KADARALI ali 73500 AXTB162300087796 17-Aug-16 73500 AXTB162993453802 25-Oct-16
147000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0375 Jafar Bhaiyya Patel 87300 AXTB161474682632 25-May-16 87300 AXTB163230524094 18-Nov-16
174600 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0496 JAIN RAUNAK RAJESH 100000 AXTB161760328140 24-Jun-16 100000 AXTB162993453789 25-Oct-16 100000

100000
400000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1945 Javed Amir Shaikh 78500 AXTB162300087838 17-Aug-1678500 RGEL Final Installment, Recovery will be start after 6 months, please contact to District Office for Recovery Schedule. Jalgaon
JG15DEFT0834 JUNAID YUSUF SHAIKH 45500 AXTB161474682687 25-May-16 40500 AXTB170763444519 17-Mar-17 40500

40500
167000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0153 KAMILALI ABBASALI SAIYYAD 78500 AXTB162300087293 17-Aug-16 78500 AXTB162993453797 25-Oct-16
157000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0849 KHAN MD HASAN KHAN HUSAIN KHAN 75000 AXTB161474682597 25-May-16 76000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.

151000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0733 Khan Mubasshir Ahmed Habib 100000 AXTB162300087443 17-Aug-16 100000 AXTB170496154392 18-Feb-17 100000300000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0883 Lokesh Jitendra Chhajed 99500 AXTB162595785590 15-Sep-16 99500 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16 99500298500 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1234 mehta umang vimal 100000 AXTB160995989078 08-Apr-16 100000 AXTB162993453788 25-Oct-16 100000

100000
400000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0608 MIRZA MOHAMMAD ZIYA RAZZAQUE BEG 57500 AXTB161760328230 24-Jun-16 57500 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16
115000 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT0413 Mohammad Asfar Shahaalam Khan 100000 AXTB162595785347 15-Sep-16 100000 AXTB170309870451 30-Jan-17 100000300000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0408 MOHAMMAD ASHRAF JAMAL RAUF AHMAD 100000 AXTB162421821207 29-Aug-16 100000

100000300000 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT0196 MOHAMMAD MUSTAQIM IMAMODDIN SHAIKH 87900 AXTB162300087442 17-Aug-16 87900


175800 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1420 MOHAMMAD SAJID SHAIKH RUSTAM SHAIKH 86000 AXTB162595785427 15-Sep-16 86000

86000

129000
387000 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT1584 mohd wajid sajid 61000 AXTB162300087729 17-Aug-16 61000 AXTB170496154309 18-Feb-17
122000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0803 MUBEEN KHAN RAFIQUE KHAN 80000 AXTB161322454890 09-May-16 80000 AXTB162993453746 25-Oct-16
160000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1585 MUJAHID KHAN MUSHTAQUE KHAN 54300 AXTB162993579377 25-Oct-16 51300
03-Apr-17 51300

62300
219200 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT1687 NAMRATA RAJENDRA FRANKLIN 49900 AXTB162595785569 15-Sep-16 49900 AXTB170309869484 30-Jan-17
99800 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT1563 NAUFIL GULAM GAUS KHATIK 100000 AXTB163127795879 07-Nov-16 100000 AXTB170496154312 18-Feb-17
200000 MAEL
Jalgaon
JG15PGFT0763 NISHANT RAJESH JAIN 100000 AXTB161760328141 24-Jun-16 100000 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16
200000 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT0562 PARESH SANJAY ANNADATE 87200 AXTB161760328259 24-Jun-1687200 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT1294 Rizwan Ahmed Riyazuddin Shaikh 97900 AXTB162799644584 05-Oct-16 97900 AXTB170309870414 30-Jan-17 97900

97900
391600 RGEL
Jalgaon
JG15PGFT0323 RUPESH SANTOSHLAL DUGAD 99700 AXTB162421821217 29-Aug-16 99700 AXTB170496154370 18-Feb-17
199400 MAEL
Jalgaon
JG15PGFT1210 SAJJAD AHMED MAHEMOOD SHAIKH 87500 AXTB162300087475 17-Aug-16 87500 AXTB170309870456 30-Jan-17
175000 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT1901 SARFRAZ KHAN AMEER KHAN 71700 AXTB162300087717 17-Aug-16 71700


143400 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1988 shabana bi chand khan beldar 50000 AXTB162595785701 15-Sep-16 50000

50000

50000
200000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1039 SHAHEBAZ ALI SAYYED ALI 97200 AXTB161474682265 25-May-16 97200 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16 150000344400 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1818 shahebaz husain zakir husain khatik 87200 AXTB162300087325 07-Jun-16 87200
03-Apr-17 149900324300 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0095 SHAHEEN PARVEEN SALAHUDDIN SHAIKH 51000 AXTB162300087797 17-Aug-16 51000 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16 51000153000 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT1650 Shaikh Faruque Shaikh Iqbal 22800 AXTB162595785697 15-Sep-16 22800 AXTB170763444830 17-Mar-17
45600 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0491 SHAIKH RAEES AHMED SHAIKH ABDUL SAEED 95000 AXTB162300087846 17-Aug-16 95000 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16 95000285000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1025 Shaikh Shahrukh Shaikh Bhikan Pinjari 69000 AXTB161474682313 25-May-16 69000 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16 69000207000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0367 Shaikh Shahrukh Shaikh Muslim Pinjari 95000 AXTB162421821143 29-Aug-16 95000 Under NEFT (Payment) Process 05-Nov-16 95000

95000
380000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1748 SHAIKH TAUFEEQUE SHAIKH KHALIL KHATIK 75000 AXTB161474682482 25-May-16 75000 गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालूवार्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, नमुना -१०, महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावे.
75000225000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0727 SHAIKH TAUSIF SHAIKH RAFIQUE 80000 AXTB162300087352 17-Aug-16 80000 Under NEFT (Payment) Process 07-Nov-16 90000250000 MAEL
Jalgaon
JG15DLFT1793 SHIRIN BI YUSUF KHAN PATHAN 60600 AXTB162595785582 15-Sep-16 60600

60600181800 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1341 SHOAIB YUNUS KHATIK 99000 AXTB163127795751 07-Nov-16 96000

105000

150000
450000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT1501 shoeb shakil khan 92000 AXTB162595785343 15-Sep-16 92000
03-Apr-17 92000

124000
400000 RGEL
Jalgaon
JG15DEFT0880 SHRIPRASAD PANDIT SAITWAL 68200 AXTB161760328294 24-Jun-16 68200 AXTB162993453860 25-Oct-16 68200204600 RGEL
Jalgaon
TH15DEFT0861 TABAREJ KADIR KHAN 83700 AXTB162595785438 15-Sep-16 115500 AXTB170496154456 18-Feb-17 83700

83700
366600 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT1535 UMAIR KHAN MUSHIR KHAN KHAN 97900 AXTB162799644726 05-Oct-16 97900

97900

97900
391600 MAEL
Jalgaon
JG15DEFT0868 vashim rafik shaikh 99800 AXTB162300087437 17-Aug-16 99800


199600 RGEL
Jalgaon
JG15DLFT0690 YUNUS YUSUF PATHAN 44400 AXTB162421821206 29-Aug-16 44400
09-Mar-17
88800 RGEL
Jalgaon