Education loan file status, If found any Correction or have any Suggession please contact to 022-22633351 (Abdul Aziz)
File No Name of The Applicant 1st Instalment Amount 1st Instalment Status / NEFT No Update 2nd Instalment Amount 2nd Instalment Status / NEFT No Update 3rd Instalment Amount 3rd Instalment Status / NEFT No Update 4th Instalment Amount 4th Instalment Status / NEFT No Update 5th Instalment Amount 5th Instalment Status / NEFT No Update Total Instalment Amount Scheme Remarks District
1301 SHAIKH SAMEER ISMAIL 60000 661480 07-Mar-08 60000 718495 29-Jun-09 60000 568082 11-Dec-09

180000 EL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. GADCHIROLI
274 sheikh sabina mukhtar 47451 097710 17-Oct-08 47451 474511 24-Dec-08 47451 567996 05-Dec-09 47451
189804 EL
Gadchiroli
M/GAD/E/0310001 Shaikh Mohd. Izhar Babar 90000 287267 23-Aug-10 90000 130427 19-Oct-12
180000 MAEL आपल्याला मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे सर्व हफ्ते अदा करण्यात आले आहेत. आपण आपला कर्ज वसुली बाबतचा तक्ता महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून प्राप्त करून कर्जाची रक्कम वेळोवेळी परत करावे. Gadchiroli
M/GAD/E/0811002 Pathan Tabasum Amanulla 45000

22000


67000 MAEL
gadchiroli
M/GAD/E/022012 Sheikh Nikhat Fatema Azizur Raheman 65000 852968 14-Dec-12 65000 863343 04-Apr-13 65000 892071 26-Sep-13 55000 AXTB152487692627 05-Sep-15


250000 MAEL
Gadchiroli
m/gad/e/0811003 Siddiqui Rakshiya Kayyum


90000

90000180000 MAEL
gadchiroli
M/GAD/E/20130101 Gausia Salim Khan Pathan 50000 873610 22-Apr-13 50000 892958 01-Mar-14 50000 AXTB150135972695 12-Jan-15 50000
200000 MAEL
Gadchiroli
GA15DEFT0305 ANIS NAIM BAIG 100000 AXTB161179110372 24-May-16 100000 AXTB170309876855 30-Jan-17
200000 RGEL
Gadchiroli
GA15DEFT1743 Nida Fazli Irfan Khan
सदर शैक्षणिक कर्ज प्रस्तावात अर्जदाराचे वडील सरकारी नौकारदार असलीयाने त्यांची कैतूंबिक उत्पन्न २५०००० (महामंडळाचा उत्पन्न मर्यादे) पेक्षा जास्त अस्लीयाने अर्ज नामंजूर करनियात येत आहे. Gadchiroli